Om något händer på tjänsteresan

Har du drabbats av en skada eller förlust på din tjänsteresa ska du kontakta Europeiska ERV.

Vid icke akuta skador

Icke akuta skador hanteras av Europeiska ERV. Skadeanmälningar görs på ERV:s webbplats. Uppge alltid försäkringsnummer 830793822.

Kontaktuppgifter

Telefon              0770-456 900
E-post                corporateclaims@erv.se

Vid akuta skador

Vid akut sjukdom, olycksfall eller vid behov av hemtransport ska du alltid kontakta Europeiska ERV Alarm. Uppge alltid försäkringsnummer 830793822.

Telefon   +46 770 456 920 (dygnet runt)

       


 

Foto: Fireflyez76