Vid personskada

När person/-er skadats genom olycksfall kan olika försäkringar gälla beroende på situationen.

Arbetsskada. Har du eller en kollega skadats i arbetet. Vänd dig till Göteborgs Stads HR-avdelning.

Person- och fordonsskada. Hör en personskada samman med en fordonsskada, se fordonsskador.

Barn- och elevförsäkringen

Det är Protector Försäkring som är försäkringsgivare för Göteborgs Stads barn- och elevolycksfallsförsäkring. Vid skada kontaktar barnet/eleven eller vårdnadshavare själv Protector Försäkring.

Protector Försäkring
tel: 08-410 637 27
hemsida: www.protectorforsakring.se (här kan skadeanmälan göras direkt)
e-post: skador@protectorforsakring.se

Speciell verksamhet

Göta Lejon handlar upp olycksfallsförsäkring för diverse grupper i kommunal regi. Verksamheterna bestämmer själva vilka grupper man vill teckna försäkringen för och anmäler detta till Göta Lejon, alternativt anmäler gruppförsäkring i vårt försäkringssystem Insman. Det kan till exempel vara ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, familjehemsplacerade barn, volontärer eller personer som har åtgärder enligt lagar som LSS, SOL och LVU/LVM. Vi kallar den här försäkringen för speciell verksamhet och försäkringen omfattar olycksfall och ansvar.

Om en person skadas i samband med speciell verksamhet – vänd dig till vår försäkringsgivare Protector Försäkring enligt nedan.

Protector Försäkring
Louise Bohman, tel 08-412 61 06
E-post: louise.bohman@protectorforsakring.se
Uppge att det gäller avtalsnummer 369638-1 och "moment 2" från upphandlingen.

Läs mer om försäkringen för Speciell verksamhet.

Tänk på!

För att försäkringen ska gälla måste gruppen eller projektet som personen tillhör vara anmäld hos Göta Lejon.

 

Foto: Peter Svensson