Fordonsskador

Jönsson Wallberg Loss Adjusting AB (JWL) reglerar samtliga motorskador i staden. Fordonsskador på fordon leasade från Göteborgs Stads Leasing (GSL) ska fortsatt anmälas till GSL och övriga skador till JWL.

Trafik-, kasko- samt personskador regleras av JWL. De har kontor i Stockholm och ett team av skadereglerare reglerar skadorna.

Skador på fordon ägda av Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) anmäls som tidigare

GSL kommer fortsättningsvis registrera skadorna på leasade fordon för stadens verksamheter och bolag. Ni ska därför fortsätta att skicka eller lämna in era skadeanmälningar till GSL.

Anmäl skada på för ej leasade fordon

Alla skador på förvaltningars och bolags ej leasade fordon ska anmälas till JWL. Se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om själva skaderegleringen ska också ställas till JWL. De nås på:

E-post:          gotalejon.motor@jwlab.se
Telefon:         08-29 91 99
Post:              Box 5875, 102 40 Stockholm

Vid registrering i Insman

OBS. Om ni registrerar skadorna själva ska ni välja skadereglerare ”JWL” i Insman. Då kan hanteringen av skadan starta snabbast möjligt.

Kontaktuppgifter till Göteborgs Stads Leasing AB

Ann-Katrin Leander
Tel: 031-368 49 09  

Postadress:
Göteborgs Stads Leasing AB/Fordonsförsäkring
Box 1086
405 23 Göteborg

Besöksadress:
Gjutjärnsgatan 12

E-post: gsl@gsl.goteborg.se

Bärgning

Behöver du bärgning, ring Assistanskåren, telefon 031-25 10 00.

Försäkringsvillkor

Ladda ned fullständiga försäkringsvillkor för motorfordon.

Skadeanmälningsblankett

Blanketten hanteras av båda parter (om det är två parter inblandade) som kan ta varsin del och skicka till respektive försäkringsbolag.

Ha blanketten i ditt fordon! Så här fyller du i blanketten

 

Foto: Troy Kelly