Så här gör du vid en skada på egendom

Skador på egendom är till exempel skador orsakade av vatten, brand, inbrott och skadegörelse.

Vid alla skador på kommunens egendom gäller att du ska följa de rutiner som finns på din arbetsplats. Rutinerna finns beskrivna i en administrativ handbok eller verksamhetshandbok.

  • Om du misstänker att skadan är större än självrisken, kontakta din säkerhets- eller försäkringskontakt på din förvaltning eller bolag.
  • Försäkringskontakten kontaktar i sin tur Göta Lejons skadereglerare (anmälningsrutin, se nedan).
  • Misstänker du att skadan är mindre än självrisken? Följ då de interna riktlinjer som finns för din arbetsplats.
  • Är du osäker? Kontakta din säkerhets/ eller försäkringskontakt på din förvaltning eller bolag

Rutin för egendomsskada

  • Skadan ska alltid anmälas på skadeanmälningsblankett via epost: info@se.sedgwick.com
  • Det är viktigt att blanketten är så komplett som möjligt innan du skickar in den.
  • Därefter kommer Göta Lejons skaderegleringskonsult Sedgwick att bekräfta anmälan och kontakta dig för vidare hantering av skadan.

Har du frågor till Sedgwick, ring 08-98 33 60, kl. 09.00-17.00.
Övrig tid jour. Vid akuta större händelser - ring 031-703 17 27.
 

Att tänka på vid vattenskada

Upptäcker du en vattenskada i en byggnad som omfattas av våra försäkringar ska du allra först se till att orsaken till skadan stoppas, till exempel täta en läcka. Kontakta den som har fastighetsskötselansvaret och följ era interna riktlinjer som gäller vid vattenskador. Eller stäng av huvudkranen själv om du kan.

Misstänker du en läcka i Göteborgs vattennät bör du kontakta Driftcentralen på Kretslopp och vatten, felanmälan för vatten och avlopp. 

 

Foto: Watt Dabney