Så gör du när en skada inträffat

Vilken typ av skada har inträffat? Läs hur du snabbast får hjälp och hur du anmäler skadan.

Det finns flera olika sätt att anmäla en skada.  Läs mer på respektive skadetyp, se ovan.

Klagomålshantering

Du kan få ditt ärende omprövat om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Läs mer på sidan om klagomålshantering.

 

Foto: iStockphoto