Kollektiv olycksfallsförsäkring för speciell verksamhet

Försäkringsgivare för Speciell verksamhet är

Protector Försäkring

Viss gruppverksamhet inom Göteborgs Stad behöver särskilt försäkringsskydd. Göta Lejon har därför handlat upp en kollektiv olycksfallsförsäkring för personer i den här typen av speciell verksamhet.

Några exempel på grupper som kan behöva försäkringen:

  • Arbetslösa ungdomar 18-25 år i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
  • Personer i kommunala sysselsättningsprojekt.
  • De människor som har vård eller åtgärder baserat på beslut i lagar som LSS, SOL, LVU och/eller LVM. Det gäller oavsett om personens boende eller verksamhet drivs i kommunal eller privat regi.

För att omfattas av försäkringsskyddet måste grupperna anmälas till oss på Göta Lejon av förvaltningarnas/bolagens kontaktperson försäkring alternativt läggs gruppförsäkring in i vårt försäkringssystem Insman.

Ladda ned försäkringsbrev för personer i speciell verksamhet

Har du drabbats av skada? Klicka här för att ta reda på vad som ska hända nu.

 

Foto: Jordanhill School D&T Dept