Motorfordonsförsäkring

Syftet med försäkringen är att förse stadens fordon med ett gott skydd till ett bra pris. De flesta fordon är helförsäkrade, alltså trafik, delkasko och vagnskada.

Trafikansvar

Ger skydd för det ansvar som bilägaren har enligt trafikskadelagen. Gäller skador som är en följd av trafik med fordonet. Täcker motpartens skador på bil och person samt den egna bilens förare och passagerare.

Delkasko

Täcker skador på det egna fordonet. Ger skydd vid brand-, glas-, stöld- och maskinskador, räddning samt rättsskydd.

Vagnskada

Täcker skador på det egna fordonet. Gäller vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse av tredje man på den egna bilen.

Ladda ned försäkringsvillkor för vår motorfordonsförsäkring

Har du drabbats av skada? Klicka här för att ta reda på vad som ska hända nu

 

Foto: Alan Stoddard