Skydd mot förmögenhetsbrott

Förskingring, dataintrång och databrott. Förmögenhetsbrott kan skapa betydande ekonomiska bekymmer för en förvaltning eller ett bolag.

Vår förmögenhetsbrottsförsäkring täcker brott som en anställd utfört antingen mot den egna verksamheten eller mot någon annan.

Vill ni veta mer, kontakta Göta Lejon.

Har du drabbats av skada? Klicka här för att ta reda på vad som ska hända nu

 

Foto: n3wjack's world in pixels