Kostsamma avbrott i verksamheten

Skador på inventarier och byggnader får konsekvenser, och de vanligaste skadetyperna brand, vattenskada och inbrott kan orsaka kostsamma avbrott i verksamheten.

Alltid allrisk

Alla våra försäkringstagare har en allriskförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda skador på egendom. Oftast handlar det om en helvärdesförsäkring, vilket innebär att du som försäkringstagare måste vara noga med att rapportera in rätt försäkringsvärden för att full försäkring ska gälla.

Flera olika typer

Utöver allriskförsäkringen erbjuder Göta Lejon även följande typer av egendomsförsäkringar:

  • Extrakostnadsförsäkringen täcker rimliga extra kostnader som uppkommit av inträffad egendomsskada. Om en branddrabbad skola flyttar in i baracker, kan denna försäkring till exempel täcka eventuella ökade hyreskostnader.
  • Hyresförlustförsäkringen ersätter uteblivna hyresintäkter och avkastning (med avdrag för inbesparade kostnader) under reparationstiden efter egendomsskada. Förvaltningar och bolag med fastigheter har denna försäkring.
  • Avbrottsförsäkringen hjälper en verksamhet om till exempel en viktig maskin gått sönder. Försäkringen ersätter utebliven försäljning, fasta kostnader samt vinst under avbrottet. Rörliga kostnader täcks inte eftersom produktionen står stilla.

Villkoren för egendomsförsäkring

Har du drabbats av skada? Klicka här för att ta reda på vad som ska hända nu

 

Foto: Elsie esq.