Så är stadens barn och elever försäkrade

Olycksfallsförsäkring

Alla barn och ungdomar folkbokförda i Göteborg är olycksfallsförsäkrade dygnet runt, till och med 17 års ålder eller så länge de går i gymnasieskola. Försäkringen gäller oavsett om eleven är knuten till kommunal, fristående skola eller enskild verksamhet.

Den omfattar även asyl- och anknytningssökande barn och ungdomar i Göteborg, barn med skyddad identitet, elever från andra kommuner som går i skola i Göteborg, samt Göteborgselever som studerar i en annan kommun. Det är dock viktigt att notera att försäkringen endast täcker olycksfall – inte sjukdom.

Försäkringen gäller också för elever i kommunal vuxenutbildning - SFI, grundläggande och gymnasial nivå, Särvux, yrkeshögskola samt prövning och uppdragsutbildning. Och även för studerande i arbetsplatsförlagd utbildning, praktik och projektarbete. Den gäller dygnet runt för deltagare upp till och med 19 år, och under verksamhetstid för deltagare som är äldre än så.

Det är Protector Försäkring som är försäkringsgivare för Göteborgs stads barn- och elevolycksfallsförsäkring. Vid skada kontaktar du Protector Försäkring direkt.

Protector Försäkring
tel: 08-410 637 27
hemsida: www.protectorforsakring.se (här kan skadeanmälan göras direkt)
epost: skador@protectorforsakring.se

Ladda ned försäkringsbesked för barn- och elevolycksfallsförsäkring

Historik över försäkringsgivare för olycksfallsförsäkring (öppnas som pdf-fil i nytt fönster)

Ansvarsförsäkring

  • Göteborgs Stad har en ansvarsförsäkring för elever i kommunala grundskolor och gymnasier på praktik.
  • För att täcka skadeståndskrav kopplade till elevers praktik, arbetsträning eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder, krävs ett i förväg upprättat skriftligt avtal – med uppgifter om skola, elev, praktikplats, praktikperiod och underskrift med datum.
  • Försäkringen gäller i hela världen. 

Reseförsäkring

Göteborgs Stads tjänstereseförsäkring skyddar även elever vid stadens egna högstadieskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning under utlandsstudier. Europeiska ERV är försäkringsgivare från 2019-01-01.

Vid icke akuta skador
Icke akuta skador hanteras av Europeiska ERV. Skadeanmälningar görs på ERV:s webbplats. Uppge alltid försäkringsnummer 830793822.

Kontaktuppgifter
Telefon              0770-456 900
E-post                corporateclaims@erv.se

Vid akuta skador
Vid akut sjukdom, olycksfall eller vid behov av hemtransport ska du alltid kontakta Europeiska ERV Alarm. Uppge alltid försäkringsnummer 830793822.

Telefon      +46 770-456 920 (dygnet runt)

OBS! Elever i årskurs 1-6 omfattas inte av denna reseförsäkring. När de är ute och reser eller praktiserar utomlands så bör de som komplement till olycksfallsförsäkringen ha en reseförsäkring (som bl a innehåller sjuk-, reseavbrott- och avbeställningsskyddsförsäkring). Om eleverna har en privat hemförsäkring finns ofta en reseförsäkring med i denna försäkring.

Läs mer om stadens tjänstereseförsäkring.

Ladda ner försäkringsvillkor för Reseförsäkring

Kontaktperson Utbildningsförvaltningen:
Anette Källgren
Tel: 031-367 01 38


Har du drabbats av skada? Klicka här för att ta reda på vad som ska hända nu.