Ansvarsförsäkring som täcker all verksamhet

Skola, omsorg och myndighetsutövning är viktiga uppdrag, som direkt påverkar människors liv. Göta Lejons ansvarsförsäkring, som täcker all verksamhet i Göteborgs Stad, fokuserar på kontaktytan mellan verksamhet och individ. Av två skäl – för att trygga den drabbades rätt till bedömning av skadeersättning och för att skydda stadens verksamheter från skadeståndskostnader.

Göta Lejon företräder försäkringstagaren

Som försäkringsgivare är det Göta Lejon som utreder om det finns grund för skadestånd. Vid rättegång är det vi som företräder försäkringstagaren. Vi betalar rättegångskostnader och eventuella skadestånd. Förutom ansvar för arbets- och uppdragstagare, omfattar ansvarsförsäkringen även sjukvård i hemmet, patientförsäkringar och skador orsakade av förtroendevaldas verksamhetsutövning.

Normalt täcks endast person- och sakskador. Rena förmögenhetsskador kan också leda till ersättning. Bland annat vid felaktiga myndighetsbeslut eller felaktig upphandling.

Läs vidare om försäkringsbelopp, självrisker och omfattning i här. Ladda ned villkoren för ansvarsförsäkringen.

Länk till skadeanmälningsblankett för ansvar (öppnas som pdf-fil i nytt fönster) 
Fylls i av förvaltningen eller bolaget

skadeanmälningsblankett för ansvar (öppnas som pdf-fil i nytt fönster) 
Fylls i av den som drabbats (den skadelidande)

 

Foto: Johannes Haglund