Rekommendationer faktablad

Göta Lejon har sammanställt ett tiotal faktablad som ger skadeförebyggande råd och rekommendationer i aktuella ämnen. Syftet är att beskriva och ge exempel på åtgärder som kan göras för att minska skadekostnaderna i Göteborgs Stad.


Alla förvaltningar och bolag tjänar på att hitta rätt nivå på sitt skadeförebyggande arbete. Genom att ha koll på risker och göra aktiva åtgärder som minskar skadorna kan vi spara pengar som istället kan användas till stadens kärnverksamheter. Tillsammans håller vi då också nere stadens kostnader och premier för försäkring.

Faktablad

Faktablad - Batterienhet till solceller

Faktablad - Batteriladdning

Faktablad - Brännbar isolering

Faktablad - Elcykelbatterier

Faktablad - Lös elektrisk utrustning

Faktablad - Solceller

Faktablad - Stöld och inbrott

Faktablad - Tomställda lokaler

Faktablad - Uthyrning

Faktablad - Vattenskador

Faktablad - Översvämningar

Faktablad - Storm


Checklistor

Checklista fastighetsägare sommar

Checklista fastighetsägare jul

Checklista skola sommar

Checklista skola jul

Checklista förmögenhetsbrott