Göta Lejon försäkrar Göteborgs Stad

Göteborgs Stads eget försäkringsbolag heter Försäkrings AB Göta Lejon. Bolaget försäkrar stadens tillgångar och verksamheter, bland annat byggnader, eleverna i stadens skolor, stadens motorfordon och spårvagnar. Göta Lejon säljer däremot inte försäkringar till privatpersoner eller privata företag.

Att ha ett eget försäkringsbolag, ett så kallat captivebolag, var nytt för kommuner när Göta Lejon startade 1991. Göta Lejon ägs till hundra procent av Göteborgs Stad och försäkrar bara stadens förvaltningar och bolag.

Varför ett eget försäkringsbolag?

Göteborgs Stad hade för 30 år sedan svårt att försäkra sina verksamheter till rimliga priser, främst på grund av många bränder och skador. Med ett eget bolag kunde kostnaderna sänkas och ett systematiskt förebyggande arbete ta fart. Göta Lejon kunde också formulera sina villkor själva för de verksamheter man försäkrade och likaså skräddarsy försäkringar för främst egendom, ansvar och så småningom fordon. Staden har inte heller krävt någon vinst från Göta Lejon. Istället har eventuella överskott lett till sänkta premier, ökade reserver eller investerats i det skadeförebyggande arbetet.

Förebyggande arbete och skadehantering

Göta Lejon har uppdraget att genom information och rådgivning hjälpa dig som anställd att förebygga skador. Bolaget ordnar samarbete över verksamhetsgränserna och fungerar som katalysator och samordnare för stadens säkerhetsarbete i stort. Göta Lejon har också ansvaret för skadehanteringen, mest genom upphandlade skadereglerare men också i viss mån i egen regi.

Göta Lejons utgångspunkter

Som grund finns Göteborgs Stad säkerhetspolicy och försäkringspolicy. Säkerhetspolicyn klargör att säkerhet är alla anställdas ansvar, men chefer och säkerhetssamordnare har ett särskilt ansvar för att organisera säkerhetsarbetet. Göta Lejon samlar och sprider kunskap samt ger råd till förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. Ledord för bolaget är delaktighet, respekt, tydlighet och professionalism.

Kompetens

Tretton personer arbetar på Göta Lejon. Bolaget har specifik kompetens inom försäkring, återförsäkring, skadehantering, risk management, kundprocess, ekonomi, kontroll, kommunikation mm.

Styrelse

Göta Lejon leds av en styrelse som är utsedd av Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad.

 

Foto: Peter Svensson