Kontakt

Försäkrings AB Göta Lejon ansvarar för denna temasida. Redaktör och publiceringsansvarig för sidan är Magnus Svedmark. Nedan finns kontaktuppgifter till kundansvariga och övrig personal på Göta Lejon.

Försäkrings AB Göta Lejon
Stora Badhusgatan 6
411 21 Göteborg

Tel: 031-368 55 00

E-postadress: gotalejon@gotalejon.goteborg.se


Kundansvariga

Kunder
Jonas Bäck
Tel: 031-368 55 03
E-post: jonas.back@gotalejon.goteborg.se

Kunder och skadeförebyggande arbete (RM)
Petra Willquist
Tel: 031-368 55 14
E-post: petra.willquist@gotalejon.goteborg.se

Försäkringsansvarig
Linda Nilunger
Tel: 031-368 55 05
E-post: linda.nilunger@gotalejon.goteborg.se

Kunder
Eva Björk
Tel: 031-368 55 10
E-post: eva.bjork@gotalejon.goteborg.se

Övrig personal på Göta Lejon

Verkställande direktör
Annika Forsgren
Tel: 031-368 55 07
E-post: annika.forsgren@gotalejon.goteborg.se

Teamledare Skador & Kund, ekonomichef samt Vice VD

Björn Wennerström
Tel:031-368 55 06
E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se

Skadeansvarig, kund och RM
Cecilia Jansson
​Tel. 031-368 55 11
​E-post: cecilia.jansson@gotalejon.goteborg.se

Försäkringshandläggare
Anne-Lise Perica
Tel: 031-368 55 04
E-post: anne-lise.perica@gotalejon.goteborg.se

Ledningsassistent och administrativ koordinator
Lina Björklund
Tel: 031-368 55 01
E-post: lina.bjorklund@gotalejon.goteborg.se

Verksamhetscontroller & klagomålsansvarig
Katrin Gundersen
Tel: 031-368 55 12
E-post: katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se 

Administration
Susanne Ahlström
Tel: 031-368 55 15
E-post: susanne.ahlstrom@gotalejon.goteborg.se 

Teamledare administration, kommunikation
Magnus Svedmark
Tel: 031-368 55 02
E-post: magnus.svedmark@gotalejon.goteborg.se

Processägare IT/Digitalisering
Hanna Svantesson
Tel: 031-368 55 08
E-post: hanna.svantesson@gotalejon.goteborg.se