Skadeförebyggande bidrag

Varje år delar Göta Lejon ut bidrag till skadeförebyggande arbete inom Göteborgs Stad. Bidragen ges till riktade insatser för att minska risker och undvika skador.

Bidrag lämnas bland annat till brandlarm, sprinklers, lås- och passersystem, okrossbart glas, vattenskydd. Bolaget ger också stöd till olika ungdomsprojekt, som till exempel syftar till att ge ungdomar meningsfull sysselsättning eller att lära ungdomar att ta ansvar och stimulera dem att bli ledare. Projekt kan också handla om att öka elevernas ansvar för sin egen skolmiljö. Bolaget stödjer även socialresursförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna, bostadsbolagen och lokalförvaltningen med förebyggande bidrag för att minska risken för bränder.

Ansök om bidrag

Har din verksamhet en god idé om ett skadeförebyggande projekt? Kontakta i så fall Göta Lejon, tel. 031-368 55 14. Fyll sedan i ansökan.

Göta Lejon lämnar årligen bidrag på ungefär 5 miljoner kronor för skadeförebyggande åtgärder. Sedan bolaget startade 1991 har Göta Lejon lämnat drygt 140 miljoner kronor i bidrag till stadens förvaltningar och bolag.

Pengar till utbildning av alla femteklassare

Av bidraget går varje år cirka 1,4 miljoner kronor till Räddningstjänstens förebyggande verksamhet. Lokalförvaltningen och Räddningstjänsten för Storgöteborg bidrar också. Alla femteklassare i Göteborg får utbildning i brandkunskap. Räddningstjänsten erbjuder och genomför också ”konsekvenslektioner” om en skola haft ett brandtillbud och håller även ”konsekvenssamtal” med barn och ungdomar som kan ha medverkat till anlagda bränder. Även många lärare som undervisar barn i klass 2 får utbildning om brandkunskap.

Stöttade Brandforsk i fem år

Göta Lejon var med och finansierade forskningsprojektet Anlagd brand 2008-2012 med Brandforsk (gemensamt organ mellan staten, försäkringsbolagen och industrin för brandforskning). Syftet var att minska anlagda bränder och deras konsekvenser och fokus låg på ungdomar som anlägger bränder, framförallt skolor. Bland annat har projektet utvärderat utbildningen av femteklassare som Göta Lejon samarbetat med Räddningstjänsten Storgöteborg och Lokalförvaltningen om. Göta Lejon följer löpande forskningen i Brandforsk, bland annat genom representation i en referensgrupp.

 

Foto: Solstice Cetl