Sätt riskanalysen i system

För att minska riskkostnaden i sin verksamhet – oavsett vilken verksamhet det gäller – så måste de som finns i verksamheten löpande analysera riskerna.

Vår erfarenhet säger att det kräver ett förhållningssätt där du systematiserar riskanalysen. Verktygen som vi använder består av frågor.

En process för riskanalys

Illustrationen visar en process som ständigt pågår. En slags riskanalysernas ständiga förbättringar. Ett antal steg med ytterligare kontrollfrågor som hör till varje del. När en förbättring är implementerad i organisationen så börjar varvet om på nytt. Satt i system leder detta till ett bättre säkerhetsarbete.

Kartlägg tidigt

Rätt använd blir den som har säkerhetsansvar expert på att analysera risker och kan på sikt förändra säkerheten för organisationens i grunden. Riskanalysens syfte är att tidigt kartlägga de skador, förluster och störningar som kan drabba en verksamhet eller byggnad då en skadehändelse inträffar. Och genom riskanalysen kan man sätta in skadeförebyggande eller skadebegränsande åtgärder.

Skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder

Skadeförebyggande är åtgärder som syftar till att hot och risker inte ska kunna utlösa en skada. Skadeförebegränsande åtgärder skiljer sig på så sätt att de syftar till att minska konsekvenserna av en skada, om den inträffar. 

Stadens säkerhetspolicy

Göteborgs Stad har en enkel och tydlig säkerhetspolicy (öppnas som pdf i ny flik). Policyn kan sägas ligga till grund för hela Göta Lejons förhållningssätt och arbete. Målen för Göteborgs Stads säkerhetsarbete styr det Göta Lejon gör. Målen med säkerhetsarbetet är:

  • Att anställda känner trygghet i sin arbetsutövning
  • Att säkerheten beaktas vid planering som berör allmänheten
  • Att man håller en servicenivå med hög kvalitet och säkerhet
  • Att antalet skadehändelser och allvarliga skador minskas
  • Att kostnaderna minskar genom färre skador och förluster

En handbok för systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Handboken beskriver en metod i sju steg för dig med verksamhets- eller fastighetsansvar. Boken hjälper dig att förstå vad ett fullgott brandskyddsarbete innebär. Steg-för-steg-metoden avslutar varje steg med en sammanfattning, med hjälp av den kan du säkerställa att du inte missat något.

SBA-handboken (öppas som pdf i ny flik) är framtagen av Göteborgs Stad genom Stadsledningskontoret i samverkan med SDF Örgryte-Härlanda, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Fastighetskontoret, Lokalförvaltningen, Higab, AB Framtiden, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Social resursförvaltning och Försäkrings AB Göta Lejon.

 

Foto: Doortoriver