Vårkonferenser

Varje år arrangerar Göta Lejon en vårkonferens med fortbildning och inspiration kring risk och skadeförebyggande arbete.

Syftet är att uppmärksamma "gamla" och nya risker för att långsiktigt minska skadorna i Göteborgs Stads verksamheter. Konferensen är också en mötesplats för försäkrings- och säkerhetsansvariga inom staden.