Byggnader och inventarier

Att skydda en byggnad och inventarier från skador kräver ett systematiskt arbetssätt.

Det går att markant öka säkerheten genom att tidigt ta med säkerhetsarbetet i byggprocessen eller i verksamhetens rutiner. Göta Lejon kan fungera som bollplank till dig som säkerhetssamordnare. Här följer råd och checklistor för olika skadetyper.

 

Foto: Anna Jolfors