Så förebygger du skador

Alla som arbetar i Göteborgs Stad har ansvar för säkerheten och ett aktivt säkerhetsarbete. Chefer och säkerhetsansvariga har ett särskilt ansvar.

Praktiska råd och checklistor för förebyggande arbete

  • Byggnad/inventarier. Brand, skadegörelse, vattenskada, inbrott, larm mm.
  • Fordon. Förarutbildning, skadegörelse, inbrott, parkering mm.
     

  

Säkerhet är allas ansvar

Göteborgs Stads säkerhetspolicy säger att alla anställda ska vara delaktiga i säkerhetsarbetet och att fokus ligger på det förebyggande arbetet och riskhantering.

Systematiskt säkerhetsarbete och riskhantering

För att arbeta systematiskt med risk och säkerhet behöver verksamheten löpande analysera risker, genomföra förbättringar och följa upp dem. Chefer och säkerhetsansvariga har huvudansvaret för detta och att det finns brandskyddsombud samt anläggningsskötare för larm. Chefer ska också se till att alla anställda känner till säkerhetspolicyn och att verksamheten har kontakt med sin säkerhetssamordnare. Läs några grundläggande råd om hur arbetet kan organiseras.

Kostnaden för risker ska minska

Försäkringar behövs för de risker som kvarstår. Den totala riskkostnaden är dock större än försäkringspremierna och inkluderar även förebyggande arbete, administration, självrisker och oförsäkrade skador. Göteborgs Stads mål är att minska den totala riskkostnaden.

Statistik och rapporter

Göta Lejon har rapporter om skadeförebyggande arbete och sammanställer statistik för skador och incidenter.

 

Foto: iStockphoto, Marit Lissdaniels