Försäkringar i staden

Göta Lejon försäkrar Göteborgs Stad

Göteborgs Stads eget försäkringsbolag heter Försäkrings AB Göta Lejon. Bolaget försäkrar stadens tillgångar och verksamheter. Bland annat byggnader, elever i stadens skolor, stadens motorfordon och spårvagnar.
    

Förebyggande arbete och säkerhet

I Göteborgs Stad har alla medarbetare ansvar för säkerheten. Är du verksamhetsansvarig har du också ansvar för ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete. Göta Lejon har uppdraget att hjälpa dig och andra medarbetare med ansvar för säkerhet att förebygga skador genom information och rådgivning.

Anmäl skada!

Har en skada inträffat ska du anmäla den så snabbt som möjligt. Först ska du bedöma typ av skada.

Sök skadeförebyggande bidrag!

Göta Lejon delar löpande ut skadeförebyggande bidrag. Sök bidrag eller läs om projekt som beviljats bidrag.

Risker i kulturbyggnader

Extra koll behövs på kulturbyggnader. Risker och erfarenheter diskuterades på Göta Lejons seminarium den 17 oktober. Se presentationer.

Carina Johansson fick Lejonpriset 2019

Den 8 maj hölls Göta Lejons årliga vårkonferens. Fokus i år var brandskydd. Lejonpriset 2019 delades ut till Carina Johansson, säkerhetsplanerare på Lokalförvaltningen.

Logga in på Insman   

Göteborgs Stads försäkringssystem.

Van Ameyde ny skadereglerare för ansvarsskador

Från och med den 1 mars så ska alla ansvarsskador som tidigare rapporterats till Crawford istället rapporteras till Van Ameyde.

Kontaktuppgifter

Mail: gotalejon@vanameyde.com
Telefon: 0457-25020

Adress:
Van Ameyde Sweden
Järnbruksvägen 7
372 02 Kallinge

Stadens skadekostnader fortsätter öka

Årsstatistiken för 2020 visar att stadens skadekostnader fortsätter öka. Vattenskadornas andel har ökat se senaste åren.

Gäller egendomsförsäkringen för Coronaviruset?

Försäkringstäckning för stillestånd i en verksamhet eller avbrott på grund av Coronaviruset finns tyvärr inte. Momenten avbrotts- och extrakostnadsförsäkring täcker endast skador som är en följd av en plötslig och oförutsedd egendomsskada.

Kan jag avboka tjänsteresan pga Coronaviruset?

Avbeställningsförsäkringen gäller för biljetter som är bokade innan UD:s avrådan kom. Försäkringen gäller endast vid avbokning till det område UD avråder ifrån. Rädsla eller oro är inte ett giltigt skäl för avbokning.

Resumé 2019 klar

Med korta fakta och sammanställningar. Se även engelsk version.

${loading}