Facknämndsöversyn

På kommunstyrelsens uppdrag har en översyn av facknämndernas organisation genomförts. Stadsledningskontoret överlämnade en slutrapport till kommunstyrelsen 2017. Under 2018 fick  stadsledningskontoret i uppdrag att fortsatt utreda vissa delar av facknämndernas organisation. Utredningen kommer att genomföras som fyra delutredningar och resultatet ska kunna ligga till grund för en besluts- och genomförandeprocess.


 

Sammanfattning av stadsledningskontorets förslag till förändrad facknämndsorganisation

Tjänsteutlåtande kring översynens slutrapport inför KS 2016-09-20

Complementary Content
${loading}