Splitternya lokaler, takterrass och aktivitetsbaserat arbete (2018-02-13)

På förskolans och grundskolans helt nybyggda förvaltningskontor kommer arbetsplatserna att vara byggda för att möta ett modernt arbetssätt och ny teknik. De kommer att vara aktivitetsbaserade eller för att beskriva det på ett annat sätt, du väljer själv en arbetsplats som passar den arbetsuppgift du har just då.  

Man skulle också kunna säga att kontoret är ”hjärnanpassat”. Behöver du koncentration, lugn och ro väljer du att sätta dig i en tyst zon, där man inte samtalar och inte pratar i telefon. Ska du ha möte med kollegor väljer du ett mötesrum eller en öppen mötesyta. Har du ett personligt möte till exempel ett utvecklingssamtal, så väljer du ett samtalsrum. Ska du arbeta och behöver stämma av med kollegor samt kanske ta ett och annat telefonsamtal, så passar nog en mellanzon bäst. 

Flexibilitet efter aktivitet 

 I den aktiva ytan kan du ha samtal med kollegor, hämta sådant du behöver i ditt skåp, läsa i en soffa, docka in datorn mellan möten, fika med mera.  

- Det finns många möjligheter och kontoret kan anpassas efter tid och behov. Behövs det en större andel tysta ytor, så skapar man det. Behövs det fler platser för möten, så ordnar man det också, säger Ulf Högberg, som ansvarar för bland annat lokaler inom stadsledningskontorets genomförandeorganisation. 

En annan vinst med att ha många olika sorters ytor för olika typer av arbete är att det möjliggör rörelse vilket i sin tur gör att medarbetare från olika verksamheter möts. Det skapar ett kommunikationsklimat som i sin tur lägger grunden för idéutbyte och intressanta samarbeten mellan olika delar av verksamheten. 

Funktionalitet och dialog 

En viktig del är att tekniken i lokalerna är anpassad efter de olika arbetssätten och de lokala behoven. Det handlar om sådant som att bokningsbara rum inte ska stå oanvända, att det finns rätt sorts dockningsstationer, funktionella datorskärmar, skypemöjligheter, konferensutrustning av olika slag med mera. 

- På Nya Gamlestadstorget kommer förvaltningarna att hyra plan tre till nio, det vill säga sju våningar. Våningarna kommer att se lite olika ut men på varje plan kommer det att finnas tysta ytor, mellanytor, aktiva ytor och mötesrum. På plan tre finns det en gemensam reception och en utställningsyta, mellan vissa våningar finns det interntrappor och dessutom finns det en stor takterrass på plan 6, understryker Ulf Högberg. 

Under våren kommer vi att bjuda in till dialog samt på olika sätt berätta mer om VAD detta kommer att innebära samt HUR vi kommer att arbeta på kontoren. 

Under länken nedan ser du skisser på hur varje våning kommer att vara planerade och möblerade. 

Nya Gamlestadstorget 2018-02-13.pptx