18 maj – ett viktigt datum i bemanningsarbetet ((2018-04-20))

Bemanningen av de nya förvaltningarna pågår för fullt och den 18/5 måste allt vara klart. Då måste strukturen byggas i Personec och alla medarbetare som ska direktöverföras ha en plats i organisationen och en chef.

 Hittills har bemanningsarbetet handlat mycket om centrala stödfunktioner och förvaltningarnas ledningar. Nu tar vi nästa steg i arbetet med att bemanna den blivande förskoleförvaltningen och den blivande grundskoleförvaltningen.

 De medarbetare som i dag arbetar på förskolorna och grundskolorna kommer att direktöverföras. Det betyder att samtliga medarbetare inom sektor utbildning överförs direkt till en av de två nya förvaltningarna. Som anställd i en förskola eller på en skola innebär detta att den anställning och placering du har idag även gäller i höst.  

Klart i maj

Som anställd i en stödfunktion inom sektor utbildning, det vill säga detta gäller dig som inte har förskolechef eller rektor som chef betyder det att du får en ny chef och ny organisatorisk placering inom någon av de nya förvaltningarna.

-          De båda förvaltningsledningarna har påbörjat det här placeringsarbetet och det beräknas vara klart i mitten på maj. Då kommer vi att kunna ge besked till medarbetarna om till exempel vilken chef de kommer att ha under övergången, förklarar Lotta Milleskog.

 Så här kommer rekryteringen till nya tjänster fortsättningsvis att gå till:

•       Målgruppsriktad och direkt riktad till de sektorschefer och områdeschefer som ännu inte har uppdrag i de nya organisationerna. Detta gäller enbart chefstjänster och skickas direkt till de som berörs via mail.

•       ”Intern-intern” rekrytering det vill säga riktat till medarbetare stadsdelarna och Stadsledningskontorets avdelning för barn, unga och folkhälsa. Annonsering sker i Wisma Recruit via en ”specialingång” i Personalingången på Intranätet. Detta används i de fall det bedöms finnas kompetens inom stadsdelarna eller på Stadsledningskontorets avdelning för barn, unga och folkhälsa.

•       Extern rekrytering via Wisma Recruit under Lediga Jobb på Goteborg.se. Här gäller Göteborgs stads rekryteringsordning i de fall det bedöms finnas begränsad eller ingen kompetens inom stadsdelarna eller på Stadsledningskontorets avdelning för barn, unga och folkhälsa.

De fackliga representanterna informeras i de intermistiska fackliga samverkansgrupperna.

Har du frågor så kontakta HR-chefen i:

Grundskoleförvaltningen Kristin Perem kristin.perem@askimfrolundahogsbo.goteborg.se
Förskoleförvaltningen: Marianne Nikitidis Claesson marianne.n.claesson@vastra.goteborg.se

 

Den här informationen är delvis den samma som förra veckan men med några förtydliganden.