Lokala mötescentra: kreativa möten och attraktiva arbetsplatser  (2017-12-21)

Stödet till förskolechefer och rektorer ska stärkas, det är en viktig del i arbetet med att inrätta en ny förskoleförvaltning och en ny grundskoleförvaltning. En del i detta är att de nya förvaltningarna kommer att skapa lokala mötescentra på fyra ställen runt om i staden. 

 De platser där mötescentra planeras att ligga är Frölunda Torg, Majorna-Linne, Lundby och Nya Gamlestadstorget.  

- Platserna är valda eftersom det är lätt att ta sig dit med kollektivtrafik till och från förskolor skolor och ligger spridda över staden. Vi kommer att använda oss av lokaler som stadsdelarna använder idag, berättar Ulf Högberg, som ansvarar för lokalfrågor i genomförandeorganisationen.  

På de lokala mötescentra ska det dels finnas arbetsplatser men även möjlighet till möten. Tanken är att det ska finnas möjligheter för till exempel förskolechefer och vissa stödfunktioner att ha sina arbetsplatser där. Exakt hur det ska se ut och fungera på de lokala mötescentran är inte klart utan de ska utformas av verksamheterna och de som ska ha sina arbetsplatser där. Det ska även finnas kontorsarbetsplatser, så att medarbetare från de centrala stödfunktionerna när det behövs kan arbeta där. 

Fyra mötescentra

 Att det blir just fyra mötescentra beror på att det ska vara arbetsplatser där tillräckligt många chefer och medarbetare har sina hemarbetsplatser, så att det blir attraktiva arbetsplatser där många yrkesgrupper möts. Ungefär 50 arbetsplatser per centra kommer det att bli.  

Under en övergångsperiod så kommer till exempel förskolechefer i vissa stadsdelarna att ha kvar sina arbetsplatser där de sitter idag. 

- Vi vill gärna påminna om att detta är en start, och att om det visar sig att det finns behov av ytterligare lokala mötescentra i framtiden så är det de nya förvaltningarna bestämmer det, förklarar Ulf  Högberg. 

Vad händer nu? 

Nu undersöker genomförandeorganisationen tillsammans med Lokalsekretariatet på vilka adresser och i vilka lokaler som de lokala mötesplatserna kan flytta in i. 

Läs mer

De nya förvaltningarna flyttar in på Nya Gamlestadstorget (2017-10-20)