Medarbetare i sektor utbildning som kommer att jobba i de nya förvaltningarnas stödfunktioner (2018-05-17)

I början av maj informerade vi om hur direktöverföringen av medarbetare från sektor utbildning till de nya förvaltningarnas stödfunktioner skulle gå till samt hur kommunikation och återkoppling kring detta skulle ske. Nu har de drygt 300 medarbetarna fått besked om i vilken förvaltning, på vilken avdelning de kommer att arbeta. De har även fått veta vem som blir deras chef under övergången.

Av de drygt 300 medarbetarna har 20 hört av sig med frågor och synpunkter kring detta. Alla frågor har eller kommer att besvaras och alla synpunkter kommer att tas omhand och återkopplas.

- En vanlig fråga vi får är ”vad blir mitt nya jobb och mina nya arbetsuppgifter?”, säger Lotta Milleskog, som ansvarar för HR-frågor i genomförandeorganisationen.

- Svaret är att om du inte har kommit överens om någonting annat, så har du kvar samma arbetsuppgifter och uppdrag som du har nu. Det gör att förskolechefer och rektorer även framöver får det stöd de är vana vid och behöver.

Dialog med nuvarande chef

Har du frågor kring din placering så skickar du ett mail till atti.gajvi@majornalinne.goteborg.se.

Vill du prata om dina arbetsuppgifter och arbetssituation eller har frågor kring omorganisationsarbetet i stort, så är det din nuvarande chef i stadsdelen, som har ansvar att besvara dem samt lyfta dem vidare.

Bemannings- och rekryteringsfrågor

Från och med nu kommer ansvaret för bemannings- och rekryteringsfrågor att succesivt gå över till HR-cheferna i de två förvaltningarna.
Förskoleförvaltningen:
Marianne Nikitidis Claesson, HR-chef
marianne.n.claesson@vastra.goteborg.se

Grundskoleförvaltningen:
Kristin Perem, HR-chef kristin.perem@askimfrolundahogsbo.goteborg.se

Tidigare information om direktöverförda medarbetare

Tidplan för direktöverföring av medarbetare till stödfunktioner (2018-05-04)