Nystartsjobb

Ersättning från Arbetsförmedlingen kommer in på skattekontot för Göteborgs Stad. Beloppet baseras på förvaltningarnas ansökningar via internet (gamla avtal) och kommer som en klumpsumma till skattekontot. Det fördelas sedan till rätt förvaltning via en förvaltningsövergripande BFO.

För dig som rekvirerar
Samtliga ersättningar för nystartsjobb ska rekvireras via internet. Detta gäller gamla avtal som är tecknade före 2019. Behörighet att rekvirera får du via Arbetsförmedlingens hemsida där du sedan följer instruktionerna:
Länk till hemsidan

Här finns även en länk direkt till sidan för rekvirering:
Länk till inloggning

När du rekvirerar är det viktigt att du anger din förvaltnings motpart som referens, till exempel N131 Angered.

För nya avtal hämtar Arbetsförmedlingen uppgifterna direkt från Skatteverket.

För dig som bokför
Ersättningen kommer i en klumpsumma till skattekontot. Kommuncentrala poster läser av på nätet, kontrollerar vilka förvaltningar som är aktuella för perioden och gör en fördelning på innevarande månad. Detta sker utan rekvisition från förvaltningarna. Pengarna fördelas via förvaltningsövergripande BFO och hamnar på konto 2898. Förvaltningen bokar bort från konto 2898 via en bokföringsorder. Ersättningen ska konteras på konto 3512 med motpart XSAM, korrekt verkkod samt övriga eventuella koddelar.

Har du frågor?

Har du frågor angående utbetalningen till skattekontot eller om redovisningen, maila:

n900-stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

Har du frågor angående rekvireringen kan du vända dig direkt till Arbetsförmedlingen.