Finans

Koncernbanken på stadsledningskontoret svarar för Göteborgs Stads medelsförvaltning och tillhandahåller finansiella tjänster såsom koncernkonton, in- och utlåning och kommunal borgen.

Göteborgs Stads finansverksamhet styrs utifrån en övergripande riktlinje som beslutas av kommunfullmäktige.

Inom finans- och koncernredovisningsavdelningen sker också den löpande förvaltningen samt kapitalförvaltningen av cirka 70 stiftelser med en förmögenhet på drygt en miljard kronor.

Finansiella tjänster

Här hittar du information om de finansiella tjänster som staden erbjuder.

Likvidhållning förvaltningar

Här finns material kring regler för förvaltningarnas likvidhållning.

Likviditets- rapportering

Här hittar du information om hur förvaltningar och bolag ska lämna likviditetsrapporter.

Banktjänster och betallösningar

Här framgår information om banktjänster och betallösningar i staden.

Blanketter

Under denna rubrik samlas blanketter för olika behörigheter och flödesrelaterade tjänster.

${loading}