Utbildning


Faktura och systemadministratörer

Webutbildning Fakturaadministratör (länk till utbildningsportalen)

Utbildning administratörer Proceedo 2019-11-12 (ppt)

Rapportgeneratorn

Proceedo Rapportgeneratorutbildning 210421 (ppt)

Proceedo Excel - tips och tricks (xls)

Webutbildningar Inköp och upphandling:

Webutbildning Förnyad konkurrensutsättning  (länk till utbildningsportalen)

Webutbildning Beställarutbildning  (länk till utbildningsportalen)

Webutbildning Direktupphandling

För externa användare används denna sidan: https://goteborg.luvit.se/Extern