27 nov: Winst – snart får du Proceedo 9 (Grupp 2)

Måndagen den 3 december kommer du att få tillgång till Proceedo 9. Systemet är i stort sett detsamma som tidigare men gränssnittet har blivit tydligare och smidigare.

Till er som hanterar fakturor i Proceedo/Winst
Sprid informationen till berörda i din organisation.
För kännedom till utvecklingsledare IT.

I ett första skede kommer du att få tillgång till fliken för faktura. I januari kommer du även få tillgång till fliken för inköp (mer information kommer inför det).

Hur loggar jag in?

Varje gång du loggar in kommer du att få frågan om du vill arbeta i Proceedo 9 eller Proceedo 8. Väljer du Proceedo 8 ser allt ut som vanligt, väljer du istället Proceedo 9 kommer du till det nya utseendet. Det går bra att hoppa mellan de olika versionerna, eller till och med ha öppet båda samtidigt – exempelvis för att göra jämförelser.

Vad kan jag göra i den nya versionen?

Du kan kontera, granska och attestera en faktura. Du kan även bifoga dokument och skriva kommentar till fakturan. Här kan du titta på Vismas egen film om fakturahantering i Proceedo 9.

Vad innebär detta för mig?

Det är bra om du använder Proceedo 9 så mycket som möjligt, men du kan fortfarande arbeta i Proceedo 8 om du behöver. Därför påverkar det här inte vare sig kommande bokslut eller hanteringen av ofullständiga fakturor. Möjligheten att arbeta i Proceedo 8 kommer att försvinna i mars 2019.

Vart vänder jag mig med frågor? 

I första hand vänder du dig till ditt lokala verksamhetsstöd, precis som tidigare. Denne ansvarar för strukturerad återkoppling till Intraservice.