12 nov: INFORMATION TILL LOKALA VERKSAMHETSSTÖD ANGÅENDE PROCEEDO 9 (WINST)

Hej! Vi kommer under kvartal 1 2019 gå över till Proceedo 9 (Äntligen!) med start redan nu. Systemet är i stort sett detsamma som tidigare men gränssnittet har blivit tydligare och smidigare. Just nu utformas en införandeplan för stadens förvaltningar och bolag och mer information kommer att skickas ut till respektive organisation när det blir aktuellt för er.

Vi kommer att starta införandet med slutanvändare (de användare som gör inköp, granskar och attesterar fakturor) vid några utvalda förvaltningar/bolag och sedan koppla på övriga förvaltningar och bolag.

Alla lokala verksamhetsstöd kommer också att få tillgång med grupp 1.

Preliminär tidsplan för införandet:

2018-11-19       Grupp 1(Faktura): Alla LVS, Intraservice, Inköp- och upphandlingsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Higab, SDF Angered, SDF Västra Göteborg
2018-12-03       Grupp 2(Faktura): Övriga förvaltningar och bolag
2018-12-03       Grupp 1(Inköp): Alla LVS, Intraservice, Inköp- och upphandlingsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Higab, SDF Angered, SDF Västra Göteborg
2019-01-14       Grupp 2(Inköp): Övriga förvaltningar och bolag
2019-03-XX      Proceedo 8 stänger ner för slutanvändare (Inköp/Faktura)

Gemensam information samt riktad information till respektive grupp kommer skickas löpande under införandet.

Informera era användare om den kommande förändringen. Inom kort kommer vi att skicka ut mail till alla användare om vad förändringen innebär.

I samband med detta vill vi även att ni ser över era användare och avslutar de som inte längre arbetar i Proceedo.

Så här gör du när den nya versionen kommer

Vid inloggning kommer ni få möjlighet att välja vilken version ni ska arbeta i. För att komma till Proceedo 9 väljer ni knappen ”Ny Web Klient”.

Proceedo 8 kommer finnas kvar under en begränsad tid men så snart ni får tillgång till uppdateringen rekommenderar vi att så många användare som möjligt börjar använda sig av Proceedo 9.  Detta eftersom möjligheten att arbeta i Proceedo 8 kommer att försvinna för slutanvändare under mars 2019.

Ni som är lokala verksamhetsstöd i er organisation kommer att få utbildning i den nya versionen för att kunna hjälpa era slutanvändare.

Observera att de som är administratörer samt gör förnyade konkurrensutsättningar kommer behöva arbeta i Proceedo 8 ytterligare en tid eftersom vi i detta införandet fokuserar på slutanvändarna (Inköp och Faktura).

För support i Proceedo 9 vill vi att ni använder vår vanliga supportkanal support.intraservice@intraservice.goteborg.se men märker rubriken med ”Proceedo 9” + beskrivning.

Hälsningar
Staffan, Susanna, Andrea och Wifak
Systemförvaltare Proceedo
Intraservice