Införande av Proceedo 9 (Winst)

Vi har uppdaterat Proceedo och uppmuntrar er att använda den nya versionen, Proceedo 9, så mycket som möjligt.

Under rubriken Utbildningsmaterial i högerspalten får du hjälp med hur du ska använda Proceedo 9. Se även Frågor och svar, där vi besvarar de vanligaste frågorna. Materialet uppdateras löpande.

Roller som inte berörs av uppdateringen

Alla användare har tillgång till Proceedo 9, men vissa roller har också automatisk tillgång Proceedo 8. Det är följande:

  • Systemadministratör (A-44)
  • Fakturaadministratör (A-45)
  • FKU-användare (B-25) (Förnyad konkurrensutsättning)

Det är på grund av att utvecklingen av administratörsfunktionerna fortfarande pågår. De kommer därför först i ett senare skede till Proceedo 9.

Tillfällig behörighet till Proceedo 8

Även om du har en annan roll än ovan kan ditt lokala verksamhetsstöd (LVS) i alla förvaltningar och bolag ge dig tillgång till Proceedo 8 under en begränsad tid. Det är ett beslut som Intraservice fattat på grund av att det fortfarande finns bristande funktionalitet och fel i Proceedo 9, främst vid momenten för ordermatchning och i leverenskvittens.

Men Intraservice bedömer att det kommer bli ett begränsat antal användare som behöver tillgång till Proceedo 8 eftersom majoriteten av användarna kan hantera sina ordrar och fakturor i Proceedo 9. Vi kommer att bevaka och följa upp antalet användare som får tillgång till Proceedo 8.

Vi kommer efter sommaren att återkomma med hur vi går vidare med fortsatt tillgång till Proceedo 8.

Fortsatt kontakt med leverantören

Intraservice håller tät kontakt med systemleverantören för att lösa problemen med Proceedo 9. Vi arbetar för att alla förvaltningar ska kunna hantera sina inköp och fakturor i den nya versionen så snart som möjligt.

Därför är det viktigt att du använder Proceedo 9 så mycket som möjligt. Det hjälper oss säkerställa att vi hittar alla eventuella problem, så att vi kan rapportera in dem till systemleverantören.

All information vi hittills har fått från er har varit värdefull för att kunna få leverantören att rätta i systemet!

Inloggning

Du som har lösenordsinloggning använder dig av www.proceedo.net för att logga in i Proceedi 8 och www.proceedo.net/web för att logga in i Proceedo 9.