Frågor och svar om Proceedo 9

Nya frågor och svar läggs löpande till på botten av sidan, i takt med att vi får er återkoppling, (senast uppdaterad 2019-07-08).

 Hur loggar jag in i Proceedo 9?

Länken som finns på intranäten går direkt till Proceedo 9. De som fortfarande behöver arbeta i den gamla versionen är de som har rollerna Systemadministratör (A-44), Fakturaadministratör (A-45) och FKU-användare (B-25). De kommer precis som nu ha ett val att arbeta i den gamla eller den nya versionen. Det är så på grund av att administratörsfunktionaliteten ännu inte finns i Proceedo 9, utan kommer att läggas till i ett senare skede.

De som har lösenordsinloggning använder sig av www.proceedo.net för att logga in i den gamla versionen och www.proceedo.net/web för att logga in i den nya versionen.

Vem är slutanvändare?

En användare som gör inköp, granskar en faktura eller attesterar en beställning eller faktura.

Är det ett helt nytt program?

Nej, det är samma program (eller system som man brukar säga) som tidigare. Bara en nyutvecklad version som ska bli lättare att arbeta med över sikt. Men samtidigt som vi byter version byter vi också namn på systemet. Tidigare kallades det Winst, nu kallar vi det Proceedo. Ett namn som du kanske känner igen eftersom det är leverantörens eget namn på systemet.

Varför byter ni namn från Winst till Proceedo?

Det gamla namnet, Winst, har Göteborgs Stad själva tagit fram. Proceedo är leverantören Vismas eget namn på systemet. Därför har det namnet även tidigare förekommit på olika ställen, inte minst när du varit inloggad. För att slippa ha två namn på systemet slutar vi därför att använda namnet Winst och använder samma namn som leverantören. Alltså Proceedo.

Finns fakturorna i både Proceedo 8 och 9?

Ja, systemen speglar varandra så det momentet du gör i det ena versionen slår igenom i den andra.

Kan jag administrera abonnemang, användare eller referenser i den nya versionen?

Nej, det är i dagsläget bara för slutanvändare. Arbete pågår kring administrationsgränssnittet. 

Kan jag ändra vilka kolumner jag ser i fakturabilden?

Ja, när du har fakturafliken uppe så går du till bilden uppe till höger, som påminner om tre reglage. Klickar du där så kan du välja att bocka i eller ur kolumner som du vill se i fakturavyn.

Hur ser jag en kommentar på fakturan?

Om det finns en kommentar inlagd på fakturan syns symbolen av en pratbubbla. För att läsa kommentar kan du klicka på symbolen i fakturalistan.

Har du klickat upp fakturan så ligger det förvalt att man ser både kommentarer och logg. Du kan välja att bocka ur om du bara vill se logg, alternativt kommentar.

Vad blir skillnaden för mig som är användare mellan en Java-applikation och webbklient?

Förutom att gränssnittet i Proceedo 9 har ett modernare utseende, används även modernare teknik vilket gör det möjligt att använda Proceedo 9 på surfplattor. I övrigt är grundfunktionaliteten i mångt och mycket densamma och som användare känner du igen dig i de olika momenten som utförs i Proceedo. Du kommer också märka att sökfunktionen förbättrats avsevärt i den nya versionen.

Var ser jag fakturaflödet?

Under "historik" ser du det som i Proceedo 8 kallas för fakturaflödet eller "gubbflödet".

Hur ser jag att det finns en bilaga bifogad på fakturan?

Det syns genom att symbolen av ett litet gem visas i fakturalistan. Du kan öppna bilagan redan i fakturalistan genom att klicka på symbolen. 

Hur bifogar jag ett dokument till fakturan?

För att bifoga ett dokument till en faktura så måste du ha fakturan öppen i visningsläge det går inte att göra från fakturalistan. Klicka på fliken ”Bilagor” och sen finns det ett plustecken (+) till vänster där du kan bifoga dokumentet.

Går det att använda Proceedo 9 i olika webläsare?

Ja, det går alldeles utmärkt eftersom Proceedo 9 inte är Javabaserat, men vi rekommenderar ändå att ni använder er av stadens standardwebbläsare Microsoft Edge till Proceedo 9.

Ersätter Proceedo 9 den gamla mobilapplikationen?

Nej, det gör den inte. Mobilapplikationen finns kvar och går att använda via mobilen. Proceedo 9 fungerar via mobilen men rekommenderas inte av systemleverantören på grund av skärmstorleken.

Hur söker jag fram en produkt?

I sökrutan skriver du in vad är det du vill söka efter, när sökresultaten kommer upp kan du i vänstersidan filtrera på avtalsområde och leverantör. Du kan här kombinera olika sökord såsom artikelnamn, avtalsnummer med mera.

Hur söker jag fram ett avtalsområde/underområden?

I vänstersidan av bilden kan du fälla ut en meny där du ser alla avtalsområden och dess underområden i bokstavsordning. När du markerar ett område läggs en filtrering till under sökrutan samt att alla artiklar inom området visas. Du kan filtrera din sökning ytterligare.

Finns det något utbildningsmaterial?

Ja, det finns flera filmer färdiga som visar olika funktioner i Proceedo 9.  Klicka här för att komma till det avsnittet i Datorhjälpen: http://datorhjalpen.goteborg.se/Home?searchQuery=proceedo

Det finns också ett material framtaget till de lokala verksamhetsstöden som de kan använda när de utbildar slutanvändare i sin organisation. Dessa går att ladda ner från temasidan Ekonomi i staden, om man vill ta del av dem.

Går det att söka på avtalsnummer eller en leverantörs organisationsnummer i Proceedo 9?

Ja, nu går det att söka på både avtalsnummer och organisationsnummer.

Fungerar kortkommandon i P9?

Nej, eftersom Proceedo 9 körs i en webläsare så fungerar endast webläsarens olika kortkommandon.

Beställningsmallar som jag har skapat i Proceedo 8 följer de med över till Proceedo 9?

Ja det gör de.

Kan jag ångra/backa en leveranskvittens?

Nej, men den funktionen är på gång.

Kan jag ändra antalet rader som syns i fakturalistan?

Nej, det är begränsat till 15.

Kommer standardrapporterna finnas i P9?

Nej, meddela vad ni har behov av så kan centralt verksamhetsstöd se om ni kan få fram det via rapportgeneratorn.

Finns användarhandboken uppdaterat för Proceedo 9?

Ja, men alla delar är inte klara och vi uppdaterar löpande.

Finns FKU-modulen i Proceedo 9?

Nej, den är under utveckling och tillsvidare får man göra förnyade konkurrensutsättningar i Proceedo 8.

Syns delegeringar på första sidan i Proceedo 9?

Ja, de syns på startsidan.

Kan jag använda en nekad/avbruten beställning som mall?

Ja det fungerar.

Hur skriver jag ut en faktura?

Klicka på cirkeln med streck och sen på "Skriv ut fakturabild”. Du hittar cirkeln med streck antingen via fakturadetaljer eller via fakturalistan.

Hur väljer jag en leveransadress som förvald eller favorit?

När du ska välja leveransadress för din beställning och klickar på symbolen förstoringsglaset så får du fram dina adresser, de du har att välja på. Till höger om varje adress kan du välja att bocka i "förvald" eller så kan du bocka i "favorit". Detta är bra att använda om man har ett par adresser man alltid använder så kommer de hamna överst i din lista. Det går också att söka direkt i adressfältet. Detta moment finns i följande film: http://datorhjalpen.goteborg.se/7199.guide avsnitt 11.

Går det att zooma?

Alla webbläsarens funktioner så som zoom och sök med mera går att utnyttja i Proceedo 9.

Kan man lämna en kommentar till ansvarig upphandlare?

Funktionen ”Skicka kommentar till avtalsansvarig” kommer tyvärr inte finnas med i Proceedo 9 inom en överskådlig framtid.

Men dina synpunkter på avtalen är fortfarande väldigt viktiga! Mejla din kommentar till kundservice@ink.goteborg.se. Glöm inte att skriva vilket avtal kommentaren gäller.

Går det att lägga till en artikel när man leveranskvitterar?

Nej, inte i dagsläget.

Går det att leveranskvittera inne på fakturan?

Ja, det fungerar precis som idag.

Vad betyder siffran som står inom parentes efter leverantörsnamnet?

Siffran står för antal artiklar som finns på den aktuella leverantören.

Finns funktionen att filtrera fakturor på ”avvaktar användare”?

Ja, i fakturalistan finns nu en knapp ”Ska hanteras av” där du kan filtrera på en speciell användare.

Går det att skicka tillbaka en faktura till ursprungsläge ”fakturainformation måste kontrolleras”?

Ja, detta fungerar nu. Det är obligatorisk att skriva en kommentar när man gör detta.

Går det att använda rapportgeneratorn i Proceedo 9? 

För tillfället går det inte att använda delade rapportfrågor i Proceedo 9, men väljer du en rapport utifrån en datakälla så fungerar det. Behöver du till exempel använda rapporten Uppbokning 1 så får du göra det i Proceedo 8.

Kan man i Proceedo 9 se vem som hanterat en faktura?

Ja, i fakturalistan finns nu en knapp som heter ”hanterad av” där kan du se vem som har hanterat en faktura.


Hur kan jag få fram information som jag i Proceedo 8 fick fram via fakturaöversikten?

Visma har lagt till tre kolumner vid excel-exporten från fakturavyn. (mottagningsdatum, avvaktar användare och gruppnamn) vilket ger en enkel översikt om vilka fakturor som ligger och avvaktar användare och i vilken status fakturan befinner sig i.

Denna export är ”live” så man kan följa användaren under dagen jämfört med rapportgeneratorn som bara uppdateras en gång per dag.

Observera att när man tryckt på exportknappen så märker man inte att datorn arbetar och det kan ta ett litet tag innan excel-filen öppnar sig, (tryck därför bara en gång på exportknappen).

Vi kommer ta fram en guide till er om hur ni tar ut denna export och gör en pivottabell för att lätt kunna se vilka användare ni behöver påminna för att ta hand om sina fakturor vid till exempel bokslut.

Håll utkik efter guiden i datorhjälpen.

 Syns GLN nummer på en leveransadress?

GLN syns nu vid leveransadressfältet och är även sökbar.

Kan jag få tillgång till Proceedo 8 (gamla versionen) och hur gör jag?

Om du anser att du inte kan utföra alla dina arbetsuppgifter i den nya versionen av Proceedo behöver du ta kontakt med ditt lokala verksamhetsstöd. De har då möjlighet att ge dig tillgång till den gamla versionen. Klicka här och ladda sedan ner filen LVS Proceedo Kontaktlista för att se vem som är lokalt verksamhetsstöd (LVS) hos dig.

Går det att söka i avtalskategoriträdet (blå menyn till vänster)?

Nej, det går inte att söka bland avtalskategorierna i menyn till vänster utan de presenteras i ordning från A-Ö. Men du kan använda webbläsarens sökfunktion (ctrl + f) för att hitta rätt kategori eller söka på kategorin direkt i artikelsökrutan.

Jag får upp systemfel, vad beror det på?

Det kan bero på många saker bland annat:

  • Att du försöker godkänna en faktura som är markerad ”Under utredning”.
  • Att du har lagt in ett konto i konteringen som kräver en konteringskommentar.
  • Att du inte har leveranskvitterat din order innan du börjar hantera din faktura.