Proceedo handböcker & manualer

Handbok för systemadministratörer

Proceedo Handbok för administratörer (pdf)

Handbok för slutanvändare

Proceedo Handbok för slutanvändare (pdf)

Dela rad/ny kontering på faktura

Dela rad/ny kontering på faktura (pdf)

Användarbehörigheter lokalt arbete

Proceedo Användarbehörighetskontroller lokalt arbete (pdf)

Fakturaöversikt

Guide fakturaöversikt (Länk till datorhjälpen)

Direktupphandling

Inköp och upphandling — Direktupphandla (länk till Inköp och upphandlings sida med information)

Förnyad konkurrensutsättning

Förnyad konkurrensutsättning — Manual för användare (pdf)

Proceedo Instruktioner för mall, förnyad konkurrensutsättning (pdf)

MALL - Förnyad konkurrensutsättning (doc)

MALL - Förnyad konkurrensutsättning, underavtal (doc)

Sambandskontroller

Guide Sambandskontroll(pdf)

Blankett sambandskontroll(xls)

Registrering av attestanter i  Nekksus

Proceedo Manual för registrering av attestanter (pdf)

Registrering av attestanter som inte har Hypergene

Rutin för attestupplägg i bolag (pdf)