Proceedo blanketter

Leveransadress

Leveransadresser läggs upp och kopplas/fördelas av Intraservice.

För att beställa en ny leveransadress fyll i alla uppgifter i excelfilen och skicka den till support.intraservice@intraservice.goteborg.se.

Skriv "Proceedo- ny leveransadress" i rubriken.

Mall ny leveransadress (xls)

Sambandskontroller

Fyll i  excelfilen nedan för upplägg, ändringar eller borttag av sambandskontroller. Skicka in som ett ärende till support.intraservice@intraservice.goteborg.se.

Skriv "Proceedo- sambandskontroller" i rubriken.

Blankett sambandskontroll (xls)

Lokalt – administration användare, delegering, abonnemang

Lokala administratörer i staden kan använda sig av mallarna på sidan.

Mall användare (xls)
Proceedo Mall abonnemang (xls)
Mall delegering (xls)

Redovisningstjänsters kunder (N060, N160-N166, N608, N609)  hänvisas till blanketter och information:

Redovisningstjänster leverantörsreskontra - Intraservices tjänster - Göteborgs Stads intranät (goteborg.se)