Visma Proceedo

De här sidorna vänder sig till dig som kund i en förvaltning eller ett bolag.

I menyn till vänster hittar du våra manualer, handböcker, utbildningsmaterial, informationsutskick och blanketter mm.

Lokala verksamhetsstöd

Under Information hittar du vilka som är lokala verksamhetsstöd för din förvaltning eller bolag. Det är till dessa personer du ska vända dig till med dina frågor gällande Proceedo.

CVS Proceedo

Vill du komma i kontakt med CVS Proceedo kan utsedda kontaktpersoner lägga ett ärende i Serviceportalen eller maila till: support.intraservice@goteborg.se

Inköp och Upphandlingsförvaltningen

För frågor om Ramavtal, direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning kontaktar du  kundservice på inköp- och upphandlingsförvaltningen: kundservice@ink.goteborg.se

Logga in i Proceedo:
Lösenordsinloggning Proceedo:

https://proceedo.net/web/login

Inloggning med SSO (Single-Sign-On):
https://www.proceedo.net/weblogic/samlRequest?idp=gs