Hypergene

Hypergene är ett ekonomisystem för styrning och uppföljning. I systemet kan du lägga budget och personalbudget för kommande år.

Du kan även lägga prognos och personalprognos för löpande år. Det finns olika möjligheter till analys av utfall, budget och prognos.

Hypergene finns i en version för förvaltningar, Nekksus Hypergene, och en version för bolag, BUPA Hypergene.