Cognos

Göteborgs Stad använder systemet IBM Cognos Controller (Cognos) för rapportering och sammanställning av finansiell information för Göteborgs Stadshuskoncernen (stadens bolag), kommunalförbund samt för de sammanställda räkenskaperna (hela koncernen).

Inrapportering sker genom manuell inmatning eller via automatisk överföring från ekonomisystem. Cognos sköter maskinellt avstämning av interna mellanhavanden och utför automatiska elimineringar, beräknar förvärvsvärden och konsoliderar slutligen det totala resultatet. Utdata erhålls via rapporter som används för analys och uppföljning.

Göteborgs Stad använder sig av en centraliserad Cognos-installation, vilket i praktiken innebär att rapportering sker till gemensam databas. Den tekniska driften av Cognos hanteras via intraservice. Användarriktad systemförvaltning (upplägg av användare, underhåll blanketter och rapporter med mera) hanteras av finans- och koncernredovisningsavdelningen på stadsledningskontoret i samarbete med Göteborgs Stadshus AB.

Lathund Cognos
Nedanstående dokument innehåller information om funktioner i samband med inrapportering i Cognos:
Lathund Cognos Controller (pdf)
Kopiera värden mellan perioder (pdf)

Användaradministration

Ny användare
För att kunna registreras som användare i Cognos så ska användare fylla i blankett nedan och skicka till angiven adress. Detta måste göras oavsett om användaren är ansluten till Gbg3000 eller inte. Uppgifterna i blanketten registreras i Cognos samt vidarebefordras vid behov till intraservice.
Blankett Cognosanvändare (pdf)

  • För enheter anslutna till Gbg3000: Den lokala administratören eller användaren kan själv beställa Cognosinstallationen via Mina Verktyg på skrivbordet.
  • För enheter som inte är anslutna till Gbg3000: Användaren skickar in blanketten enligt ovan. Finans- och koncernredovisningsavdelningen förser intraservice med de uppgifter som behövs för att kunna ge användaren behörighet i Cognos och hjälper sedan till så att användaren får en Cognosinstallation.

Med hjälp av de uppgifter som användaren har angett så registreras användarens uppgifter i Cognos. Användaren får sedan ett mail om användar-ID och lösenord som behövs för att logga in i Cognos. Skulle problem uppstå vid inloggningen till Cognos, kontakta då finans- och koncernredovisningsavdelningen i första hand.

Avslutad användare
Fyll i blanketten Cognosanvändare och markera rutan för avslut av användare.

Bokslut
Bokslutsinformation

Kontakta finans- och koncernredovisningsavdelningen vid frågor, via mail: koncernrapp