Ekonomisystem och systemförvaltning

Intraservice förvaltar och ansvarar för ekonomisystemen förutom koncernredovisningssystemet Cognos som förvaltas av stadsledningskontoret i samarbete med Göteborgs Stadshus AB.

Unit4 Business World (Agresso)

I Unit4 Business World använder Göteborgs Stad modulerna huvudbok, kundreskontra, leverantörsreskontra och anläggnings-reskontra.

Hypergene

Hypergene är ett av stadens system som förvaltningar och bolag kan använda för sin styrning och uppföljning.

Proceedo

Visma Proceedo är Göteborgs Stads inköps- och leverantörsfakturasystem. Här finns tillgång till alla stadens ramavtal och möjlighet att avropa på dem.

Cognos

IBM Cognos Controller är ett system för finansiell rapportering och konsolidering som används i koncernen Göteborgs Stad.

Om sidan

Intraservice ansvarar för sidorna
Ekonomisystem och systemförvaltning.

Innehållsansvarig: Pär Eriksson

Publiceringsansvarig: Mikael Westerlind

${loading}