Välkommen till Ekonomi i staden

Ekonomi i staden är ingången för dig som arbetar med ekonomifrågor i Göteborgs Stad. Avsikten är att det mesta av all väsentlig information från stadsledningskontoret ska finnas tillgänglig via denna ingång. Här finns för staden gemensamma dokument, både stödjande och styrande. 

Planering, budget och uppföljning

Här framgår regelverk kopplat till stadens processer för planering, budget och uppföljning.

Redovisning

Här hittar du främst information och regelverk som avser den löpande redovisningen och bokslut.

Ekonomisystem och systemförvaltning

Här finns information om de system som används för redovisning och rapportering.

Finans

Under denna rubrik hittar du information om de tjänster som erbjuds inom ramen för stadens finansiella verksamhet.

Aktuellt

2022-06-10:Information och bokslutsforum 25 augusti 2022 Plats: Infosalen Traktören Tid: 08:30 -12

2022-05-12: Välkommen till Mötesplats Ekonomi 2022 den 24 maj på förmiddagen  -   läs mer

2022-02-02: Årsredovisning för 2021 - läs mer

2022-03-11: Kreditinstitutet Standard & Poor’s bekräftar stadens betyg, AA+ med stabila utsikter - läs mer   

2021-12-09: Nästa informations- och bokslutsforum blir 25 augusti 2022. Bildspel från 2021-12-09 finns att tillgå - läs mer

2021-12-07: Budget 2022 beslutad av kommunfullmäktige 11 november -  läs mer

2021-12-02: Inspelningar och presentationer från Mötesplats ekonomi 17 november finns nu tillgängliga - läs mer

2021-11-02: Tidplan för uppföljning 2022 - läs mer

Tidigare uppdaterat

Tidplaner

Till tidplaner

${loading}