Göteborgs Stad på Youtube

Göteborgs Stad har en officiell Youtubekanal som administreras och utvecklas av webbstrategiska verksamheten på konsument- och medborgarservice.

En hållbar stad – öppen för världen. Det är Göteborgs Stads huvudbudskap i vår kommunikationsstrategi och ska också vara en ledstjärna för kommunikationen i våra stadengemensamma digitala kanaler.  

En majoritet av svenskarna använder Youtube dagligen för underhållning, e-learning och för att titta på olika typer av instruktionsfilmer. Att titta på video på Youtube är stort oavsett ålder. Därför är det viktigt för Göteborgs Stad att ha en närvaro på Youtube. Vi ska kommunicera med göteborgarna i de kanaler där de finns och på deras villkor.  

Genom ett öppet förhållningssätt skapar vi förutsättningar för inflytande och delaktighet. Vi synliggör stadens arbete och utmaningar. Det är en viktig demokratifråga. 

Målgrupp 

Youtubekanalens primära målgrupp är boende, besökare och företagare i Göteborg. Det ska inte spela någon roll om du är nyanländ eller har levt hela ditt liv i Göteborg, vilket kön du definierar dig som eller om du har en funktionsnedsättning. Du ska alltid känna dig inkluderad i de budskap som förmedlas via stadens Youtubekanal.   

Syfte och innehåll 

Huvudsyftet med Göteborgs Stads Youtubekanal är att vara en servicekanal till göteborgarna. Här sprider vi viktig och nyttig information som är relevant för många. Vi delar instruktionsfilmer, e-learning filmer och informationsfilmer. Här kommunicerar vi att vi är EN stad för alla. Vi visar med konkreta exempel vad vi gör och på vilket sätt det kommer till nytta för göteborgarna.  

Stadens officiella Youtubekanal fungerar som ett nav för stadens närvaro på Youtube. Kanalen visar upp andra registrerade Youtubekanaler i staden.  Förvaltningar och stadsdelar ska inte behöva ha egna Youtubekanaler, utan bör använda sig av stadens Youtubekanal i så stor utsträckning som det går. Anser en verksamhet att de ändå har behov av en egen Youtubekanal, så bör verksamheten dela sina filmer både på stadens officiella Youtubekanal och på sin egen – för att säkerställa att medborgarna har så stor möjlighet som möjligt att nås av stadens budskap och information.

De filmer som publiceras på Göteborgs Stads Youtubekanal är enbart filmer med innehåll som riktar sig mot externa målgrupper. Göteborgs Stads Youtubekanal är inte en lagringsplats för film i stort utan de filmer som publiceras i kanalen ska ge nytta och service till boende, besökare eller företagare.

Filmer som delas på Göteborgs Stad Youtubekanal ska följa den grafiska profilen för Göteborgs Stad.

Budskap 

De budskap som visas på stadens Youtubekanal ska gå i linje med budskapsplattformarna i stadens kommunikationsstrategi. Göteborgarna ska alltid känna igen sig i stadens kommunikation och avsändaren Göteborgs Stad ska vara tydlig.

Tillgänglighet 

Om den film som ska publiceras på Göteborgs Stads Youtubekanal innehåller tal ska den vara textad.

Kommunikationsmål för stadens Youtubekanal 

  • Göteborgarna ska få allmän kunskap om vilka frågor som är viktiga för Göteborg och stadens utveckling just nu 
  • Göteborgarna ska känna sig trygga med att den information som vi sprider är sann och relevant 
  • ​Göteborgarna ska få en känsla av sammanhang och gemenskap – att vi är EN stad och att de själva är med och bygger den