Kontakta webbstrategiska verksamheten

Behöver ni göra det enklare för era användare att nå er och nå er information, att använda era tjänster? Funderar ni på om en e-tjänst eller informationskampanj är rätt lösning? Behöver ni diskutera tankar och funderingar när det handlar om digitala lösningar som till exempel webbplatser, facebook-sidor, appar?

Webbstrategiska verksamheten arbetar tillsammans med stadens förvaltningar och bolag för att förenkla för boende, besökare och företagare i deras vardag:

Detta gör vi genom att:

 • Samordna och utveckla den service och de tjänster som är digitala och som vänder sig till de som bor, besöker och verkar i Göteborg.
 • Tillhandahålla stöd till stadens förvaltningar och bolag vid utveckling av den kommunikation som sker digitalt till exempel via webbplatser, sociala medier, bloggar med flera kanaler.
 • Samordna och utveckla de digitala kanaler och tjänster som är gemensamma för hela staden som till exempel goteborg.se, kalendarium.goteborg.se, stadens facebook-sida och youtube-kanal.
 • Samordna stadens organisation för externa digitala kanaler bland annat genom nätverket för ansvariga på respektive förvaltning och bolag.
 • Omvärldsbevaka och initiera utveckling utifrån behov hos användare och målgrupper.
 • I händelse av kris har verksamheten ett utökat uppdrag.


Kontakta oss genom att mejla vår supportbrevlåda.
Vi besvarar det som kommer in dit vardagar mellan klockan 8-16.30
support.digitalakanaler@goteborg.se

Läs mer om.....

Information, manualer och annat matnyttigt om de kommungemensamma externa kanaler vi ansvarar för finner du under respektive rubrik här på  intranätet.

Prenumerera gärna på vår blogg:  webblogg.goteborg.se

På bloggen hittar du inlägg om vad vi på webbstrategiska jobbar med, funderar på, utvecklar, kliar oss i huvudet över och fördjupar oss i vad gäller extern kommunikation i digitala kanaler som webb, e-tjänster, service. Vi skriver också om innehåll, språk, teknik och mycket annat.

 

--------------------- Beskrivning av hela uppdraget ---------------------

Webbstrategiska verksamhetens uppdrag 

I reglementet för Nämnden för konsument- och medborgarservice står det att förvaltningen ska:

 • Förvalta och utveckla medborgarservice till boende, besökare och företagare genom olika kanaler utifrån behov
 • Förvalta och utveckla stadens gemensamma externa digitala tjänster och kanaler, såsom goteborg.se.

Hela förvaltningens vision:

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad

Webbstrategiska verksamhetens verksamhetsidé:

Tillsammans med stadens verksamheter verka för att boende, besökare och företagare upplever att Göteborgs Stad erbjuder tillgänglig och effektiv digital service som möter deras olika behov.

Webbstrategiska verksamhetens uppdrag:

Webbstrategiska verksamheten samordnar och utvecklar stadens externa digitala kanaler och tjänster. Verksamheten leder även arbetet med flera av Göteborgs Stads gemensamma kanaler: goteborg.se, kalendarium.goteborg.se, stadens facebooksida och youtube-kanal.

Vi kvalitetssäkrar, utbildar och stöttar förvaltningar och bolag i deras digitala kommunikation och service till boende, besökare och företagare.

Vi omvärldsbevakar och initierar utveckling utifrån användarnas och målgruppernas behov. Verksamheten följer även upp Göteborgs Stads externa digitala närvaro på internet på ett övergripande plan samt ansvarar för totalregistret av stadens externa digitala kanaler.

Samordnar och utvecklar stadens externa digitala kanaler och tjänster

 • Förvaltar och aktiverar Göteborgs Stads digitala kanalstrategi
  • Kommunicerar intentionerna i strategin och handboken
  • Reviderar strategin
 • Aktiverar Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier
  • Kommunicerar intentionerna i riktlinjen och handboken
 • Samordnar stadens externa digitala kanaler
  • Ansvarar för totalregistret för stadens externa digitala kanaler samt arkivering enligt arkivlagen
  • Följer utvecklingen av stadens totala system av digitala kanaler utifrån ett helhetsperspektiv
  • Tar fram styrande och strategiska dokument för stadens digitala kanaler och service
 • Omvärldsbevakar och initierar utveckling utifrån behov hos användare och målgrupper
  • Utreder och genomför förstudier
  • Analyserar och föreslår utveckling av stadens externa digitala kanaler och tjänster
  • Föreslår utveckling av kommungemensamma interna tjänster som riktar sig till boende, besökare och/eller företagare
 • Bevakar lagar, nationella riktlinjer och internationella standards för tillgänglig digitala kanaler och servicetjänster
 • Samordnar och koordinerar utveckling av externa digitala tjänster
  • Identifierar och kravställer utveckling av digitala servicetjänster
  • Projektleder utveckling av externa digitala tjänster
 • Samordnar och utvecklar stadens tillgängliggörande av öppna data

Tillhandahåller stöd till stadens förvaltningar och bolag vid utveckling av extern digital kommunikation och service

 • Erbjuder stöd i tillämpningen av Göteborgs Stads digitala kanalstrategi
 • Erbjuder stöd vid tillämpningen av Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier
 • Utbildar inom extern digital kommunikation och service samt öppna data
 • Erbjuder enskild rådgivning till förvaltningar och bolag i deras externa digitala kommunikation och service
 • Tillhandahåller stöddokument om stadens externa digitala kommunikation och service
  • Handbok för externa digitala kanaler
  • Handbok för Göteborgs Stad i sociala medier
 • Erbjuder stöd vid upphandling av externa digitala tjänster

Samordnar och utvecklar stadengemensamma digitala kanaler och tjänster

 • Initierar utveckling av befintliga och nya stadengemensamma digitala kanaler och tjänster
 • Säkerställer att stadens huvudkanaler är sammanlänkade och tillsammans bildar en enhetlig och tillgänglig närvaro på internet
   
 • Samordnar, förvaltar och utvecklar goteborg.se
  • Ger rådgivning till förvaltningar och bolag om deras kommunikation och service via goteborg.se
  • Samordnar kanalens redaktionella innehåll och struktur
  • Kvalitetssäkrar kanalens innehåll och funktionalitet
   • Redaktionellt underhållsår
   • Klarspråksgranskar
   • Tillgänglighet
   • Prestanda
   • Sökordsoptimering
  • Utbildar i kanalen och dess publiceringsverktyg
  • Tar fram och förvaltar manualer och instruktioner för goteborg.se
  • Publicerar stadsdelsövergripande information på kanalen
  • Ansvarar för och administrerar stadens organisation för kanalen och dess behörigheter
  • Arkiverar webbplatsen
  • Säkerställer att kanalen följer gällande lagar och riktlinjer
  • Följer upp och analyserar kanalens måluppfyllelse
  • Utvecklar kanalen utifrån behov och omvärld
  • Beställer och kravställer teknisk utveckling
  • Acceptanstestar vid förändringar
  • Ger akut redaktionell support via telefon
  • Ger redaktionell support via e-post

 • Samordnar och utvecklar kalendarium.goteborg.se
  • Ger rådgivning till förvaltningar och bolag om deras kommunikation via kanalen
  • Tar fram och förvaltar manualer och instruktioner för kalendarium.goteborg.se
  • Kvalitetssäkrar kanalens funktionalitet
   • Tillgänglighet
   • Prestanda
   • Sökordsoptimering
  • Följer upp och analyserar kanalens måluppfyllelse
  • Säkerställer att kanalen följer gällande lagar och riktlinjer
  • Utvecklar kanalen utifrån behov och omvärld
  • Beställer teknisk utveckling
    
 • Samordnar och utvecklar stadens facebook-sida
  • Ansvarar för och administrerar stadens organisation för kanalen och dess behörigheter
  • Säkerställer att kanalen följer gällande lagar och riktlinjer
  • Kvalitetssäkrar kanalens innehåll
   • Tar fram och förvaltar manualer och instruktioner för användningen av kanalen
  • Utvecklar kanalen utifrån behov och omvärld
  • Postar inlägg
  • Modererar olämpliga kommentarer
  • Följer upp och analyserar kanalens måluppfyllelse
    
 • Samordnar och utvecklar stadens youtube-kanal
  • Säkerställer att kanalen följer gällande lagar och riktlinjer
  • Kvalitetssäkrar kanalens innehåll
  • Utvecklar kanalen utifrån behov och omvärld
  • Följer upp och analyserar kanalens måluppfyllelse
  • Lägger upp filmer
    
 • Samordnar och utvecklar stadens gemensamma webbsidor för öppna data

Samordnar stadens organisation för externa digitala kanaler

 • Samordnar stadens ansvariga för stadengemensamma kanaler
 • Samordnar stadens ansvariga för externa digitala kanaler
 • Samordnar stadens publiceringsansvariga för öppna data

I händelse av kris har verksamheten ett utökat uppdrag

 • Bevakar sociala medier inom ramen för stadens krisorganisation
 • Publicerar krisinformation på goteborg.se och stadens facebook-sida

Kontaktinformation

Kontakta oss säkrast via vår supportbrevlåda:

support.digitalakanaler@goteborg.se