Utbildning i öppna data

För att öka förståelsen av öppna data och innovation hos medarbetare i Göteborgs Stad har demokrati och medborgarservice tagit fram en utbildning i öppna data.

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har beslutat att staden ska producera och tillgängliggöra information i form av öppna data som är tillgänglig, främjar innovation och samhällsnytta. Från det att data skapas ska staden ha en beredskap för hantering, bevarande, säkerställande och tillgängliggörande av data. Detta kräver en ökad förståelse hos Göteborgs Stads medarbetare i öppna data.


Introduktionskurs i öppna data - Del 1

Del 1 i utbildningen i öppna data ger en introduktion till vad öppna data är. Vi går också igenom och beskriver den förändring som Göteborgs Stad behöver göra för att öppna data ska bli en naturlig del av vår informationshantering och digitala utveckling.

Materialet är fritt att använda för att öka verksamheters kunskap och förmåga att tillgängliggöra öppna data. På vissa bilder hittar du ytterligare förklaringar i anteckningsfältet

Utbildning i öppna data - Del 1 (PowerPoint) 

Fortsättningskurs i öppna data - Del 2

Del 2  förklarar djupare vad öppna data är, samt hur verksamheterna ska göra för att tillgängliggöra och publicera öppna data för att bidra till Göteborgs Stads informationshantering och digitala utveckling.

  • Genomgång av process för att tillgängliggöra (publicera) öppna data
  • Hur användningen av öppna data skapar samhällsnytta
  • Samarbete om öppna data – regionalt, nationellt och i EU
  • Planen framåt

Materialet är fritt att använda för att öka verksamheters kunskap och förmåga att tillgängliggöra öppna data. På vissa bilder hittar du ytterligare förklaringar i anteckningsfältet

Utbildning i öppna data - Del 2 (PowerPoint) 


Lärarledda utbildningar inom öppna data

  1. En introduktionskurs (del 1) som vänder sig till nybörjare. Här förklaras varför vi ska jobba med öppna data och ger exempel från verkligheten. 

  1. En fortsättningskurs (del 2) för de som redan har gått introduktionskursen eller på annat sätt redan känner till vad öppna data är. I detta material går vi bland annat igenom varför verksamheterna i Göteborgs Stad ska publicera sin information som öppna data på stadens psidata-sida/öppna data på goteborg.se. 

  1. Framtiden, vad är på gång nationellt och inom EU och vad kan vi förvänta oss av framtiden? Kan vi redan nu förbereda oss inför nya lagförslag eller andra policys inom Göteborgs Stad, nationellt, regionalt eller inom EU? Har ni som verksamhet idéer ni vill ventilera med oss? 

  1. Workshop för publicering av öppna data på psidata-sidan/öppna data på goteborg.se är uppbyggd kring checklistan som presenteras på intranätet. Målgruppen är verksamheter i Göteborgs Stad som önskar en introduktion i hur de ska arbeta med uppdraget att publicera sin information som öppna data. Varje workshop skräddarsys kring respektive verksamhetsbehov. Det bästa är om det redan finns en utpekad datamängd som vi kan gå igenom. 

  1. En riktad utbildning mot specifik målgrupp. Vi ser ett kommande behov av att kunna skräddarsy utbildningar inom öppna data för exempelvis politiker i olika nämnder eller ett projekts styrgrupp.Målet är att kunna erbjuda samtliga kurser vid efterfrågan med start våren 2022. 

Från 2023 hoppas vi även kunna erbjuda en juridisk frågestund, samt information om lagar och regler kring öppna data. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har identifierat att kommuner, regioner och statliga myndigheter har behov av ett lättillgängligt rättsligt stöd. DIGG utvecklar just nu en digital tjänst på digg.se som på ett användarvänligt och tillgängligt sätt ska presentera vad som gäller och vad de rekommenderar. 


Mer information och anmälan till kurs 

Är du intresserad av en kurs kan du mejla till: support.digitalakanaler@goteborg.se