Introduktionsutbildning för nya förvaltningsredaktörer

Ny förvaltningsredaktör eller vice? Det finns utbildning för dig också.

Demokrati och medborgarservice kallar till introduktionsutbildning för nya förvaltningsredaktörer och vice när det finns behov.

Är du ny kan du mejla support.digitalakanaler@goteborg.se och meddela så samlar vi en grupp.