Grundutbildning och behörighet till goteborg.se

Alla som ska publicera på goteborg.se ska gå den obligatoriska grundutbildningen för att få sin behörighet. Grundutbildningen består av 2 delar. Del 1 handlar om goteborg.se och klarspråk och ges av oss på demokrati och medborgarservice. Del 2 svarar på hur du publicerar och hålls av din förvaltningsredaktör.

Innehåll

Nu pågår revidering av goteborg.se. På grund av det så pausas grundutbildningen efter sommaren. Vi återkommer med datum för utbildning i nya goteborg.se senare under året. Kontakta support@digitalakanaler.goteborg.se om det är någon som behöver behörighet och inte kan vänta. 

Grundutbildning och behörighet

Anmälan till grundutbildning del 1

Det är förvaltningsredaktören i din förvaltning som både anmäler dig till grundutbildningen del 1 och beställer behörighet till publiceringsverktyget WCM som används för goteborg.se. För att få behörighet behöver du har gått grundutbildningen del 1.

Anmälan till grundutbildning del 1. våren 2022

 • Plats: Utbildningen ges på Ekelundsgatan 1, gå till receptionen på plan 1. Kallelse skickas ut cirka en vecka före utbildningen. 
 • Tid: klockan 9-11:30

Frågor och synpunkter på utbildningarna och anmälan skickar du till: support.digitalakanaler@goteborg.se

Beställ behörighet för att publicera på goteborg.se

Du som förvaltningsredaktör beställer behörighet till den person som ska publicera på goteborg.se. Det gäller både för kategori- och enhetssidor. Personen som ska ha behörighet ska först ha gått grundutbildning del 1.

Beställ behörighet via formulär på Serviceportalen.

Grundutbildning del 2

 Del 2 av grundutbildning för dig som ska publicerar på goteborg.se ansvarar din förvaltningsredaktören för. Ni gör själva upp om lämplig tid för detta.

Vad innehåller grundutbildningen?

Utbildningen består av två delar. Den första ger dig teoretisk bakgrund till goteborg.se, språklagen och tillgänglighet bland annat.

Grundutbildning del 1: goteborg.se och klarspråk

 • Vad är goteborg.se och klarspråk på webben.
 • Mål och uppdrag och hur webben hänger ihop med stadens övriga kommunikation.
 • Ansvar och roller, arbetsfördelning inom staden.
 • Varför obligatorisk utbildning för dem som ska publicera.
 • Stöd och manualer: Hitta snabbt och uppslagsboken för dig som publicerar på goteborg.se.
 • Vad vet vi om besökaren på goteborg.se – statistik för att förstå hur man ska tänka när man väljer kanal och formulerar sig.
 • Varför det ser ut som det gör? De olika delarna på goteborg.se.
 • Hur vi ser till att innehållet är uppdaterat och korrekt? Vad innebär underhållsåret?
 • Att skriva för webben.
 • Språklagens budskap – vi ska uttrycka oss vårdat, enkelt och begripligt.
 • Vem ska läsa och förstå det du publicerar.
 • Tillgänglighet –  varför och hur?
 • Bemötande, tonalitet, normkritiskt förhållningsätt i praktiken.
 • Sökbarhet – vikten av tydliga och smarta rubriker, ingresser, underrubriker och länktexter.


Här hittar du presentationen från del 1 grundutbildningen för goteborg.se (PowerPoint)

Grundutbildning del 2: Att publicera på enhetssidor och kategorisidor

Den andra delen är praktisk och du lär dig att publicera i publiceringsverktyget WCM som används för goteborg.se. Denna del i grundutbildningen hålls av din förvaltningsredaktör.

För att publicera på enhetssidor

Del 2 – Publicera innehåll på enhetssidor på goteborg.se
Syftet är att du efter utbildningen ska veta vad som är möjligt och omöjligt på enhetssidorna och hur du gör rent praktiskt.

För att publicera på kategorisidor

Del 2 – Publicera innehåll på kategorisidor på goteborg.se (PowerPoint)
Syftet är att du efter utbildningen ska veta vad som är möjligt och omöjligt på kategorisidorna och hur du gör rent praktiskt.

Så går du vidare

Du har nyss gått den obligatoriska grundutbildningen och fått behörighet för att få publicera på goteborg.se. Här hittar du innehållet från grundutbildningen och lite till. Frågor ställer du enklast till din förvaltningsredaktör. Förvaltningsredaktören kan alltid ta frågan vidare till demokrati och medborgarservice om det behövs.

Kontaktuppgifter till alla förvaltningsredaktörer. 

Här hittar du: