Tillgängligt innehåll

På webben har vi stora möjligheter att tillhandahålla information och tjänster utan att diskriminera användare. Men det förutsätter att du utformar innehållet på ett korrekt sätt. Här får du som arbetar med digitala kanaler vägledning i att göra innehåll som fler kan använda.

Syntolka film, transkribera poddar och tillgänglighetsanpassa filer

Innehåll

Appar

Appar ska också (från den 23 juni 2021) leva upp till kraven på digital tillgänglighet som beskrivs i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Appar ska också ha en tillgänglighetsredogörelse.

Trots att WCAG-riktlinjerna främst är skrivna för att gälla för webbplatser så ska och går de flesta riktlinjer att appliceras även på appar. Det är alltså riktlinjerna i WCAG 2.1 nivå AA som ska följas.

Det finns dock några riktlinjer som är extra viktiga när det gäller appar. Till exempel att:

 • Det ska vara möjlighet att zooma innehållet då skärmens storlek ofta är liten på mobila enheter.
 • Se till att det är tillräcklig kontrast eftersom mobila enheter ofta används i miljöer med olika starkt ljus, till exempel i solljus.
 • Innehåll ska inte vara låst till en liggande eller stående vy. Användaren ska själv kunna välja om man föredrar en liggande eller stående vy.
 • Var noga med storleken på klickbara ytor och avstånd, eftersom skärmen är mindre och det kan vara svårare med precisionen.

På Webbriktlinjer.se finns mer bra information kring appar och tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för appar

Appar ska också ha tillgänglighetsredogörelser med en förklaring om det finns innehåll i appen som inte är tillgängligt och en länk för att kommentera brister. Tillgänglighetsredogörelsen kan finnas inuti appen men inte bara där då användaren ska kunna läsa redogörelsen utan att först behöva ladda ned och installera appen. Därför behöver den också finnas publicerad på den ansvariga aktörens webbplats eller på den plats där användaren hämtar och laddar ner appen.

Kontakta support.digitalakanaler@goteborg.se om ni behöver råd kring var tillgänglighetsredogörelsen ska publiceras.

Information om vad en tillgänglighetsredogörelse ska innehålla och mallar finns på Myndigheten för digital förvaltning - Diggs webbplats. 

Du kan också läsa mer på sidan Granska tillgänglighet på din webbplats här på intranätet.

Bild och film

Tillgänglighet i digitala kanaler handlar bland annat om att erbjuda olika sätt att ta till sig information. Bäst är det när vi kan erbjuda alternativ för alla oavsett om du helst läser, lyssnar eller tittar på bilder.

Film och bilder kompletterar skriven information. De förtydligar och förstärker budskapet. Film och bilder på webben ska inte innehålla unik information utan budskapet i dem ska vara samma som framgår i text på sidan. 

Bilder med betydelse ska alt-textas

Bilder som förmedlar något ska ha alternativtext (alt-text) som förklarar kort vad bilden föreställer. Samma bild kan ha olika alt-text i olika sammanhang, beroende på vad som är viktigt i just den kontexten. Texten ska var så neutral som möjligt, porträttbilder på politiker till exempel, kan ha alt-texten, "porträttbild på personens namn".

I vissa fall räcker inte en alt-text. Informationen i ett diagram till exempel, måste också förklaras i text på sidan.

Bilder utan betydelse ska markeras

Om bilden bara är ren utsmyckning så ska du fundera på om den verkligen behövs. En rent dekorativ bild ska ha tom alt-text, alltså i alt-text-fältet ska det stå ” ”, då hoppar skärmläsaren över bilden istället för att läsa upp bildens filnamn. Mer om bilder, våra regler och hur du gör finns på sidan Så fotar du i Göteborgs Stad

Film ska undertextas och text ska läsas upp

Enligt lagen om tillgänglighet i digital service ska film undertextas i alla digitala kanaler. Lika viktigt som att tal ska undertextas är det att text som syns i bild ska läsas upp och att viktigt innehåll syntolkas.

Undertexta helst i separat fil

Undertexten ska helst inte vara inbränd i filmen utan ligga i en separat fil (en SRT-fil). Det finns flera fördelar med det. Med en separat textfil så anpassas teckenstorlek efter storleken på skärmen och du kan också lägga till undertexter på flera språk i samma film. 

Text i film ska läsas upp

Textplattor i film ska läsas upp. Titel och namnskyltar syns ofta bara i text, men det är viktigt information som går förlorad om det inte hörs också. Mer om film, våra regler och hur du gör finns på sidan Så gör du tillgänglig film i Göteborgs Stad.

Krav på syntolkning

Syntolkning handlar om att viktig information som syns i filmen ska förklaras för den som inte ser. 

Om vi tänker till från början när vi gör film behöver det inte vara svårt. Om vi tänker radio och berättar vem som talar och förklarar om det händer något viktigt i bild så behövs oftast inget extra ljudspår för syntolkning. För den typen av film som vi i Göteborgs Stad gör är det sällan viktigt hur personen som talar ser ut eller rör sig. 

För film som endast ska användas på webben och i sociala medier finns möjligheten att kort förklara det viktigast som syns i filmen i text där filmen bäddas in eller i inläggstexten i sociala medier, det räknas också som syntolkning. 

Tips för att göra befintliga filmer mer tillgängliga:

 • Komplettera med text där det viktiga i filmen förklaras. Det kan ofta räcka med att skriva vem som pratar i filmen och sammanfatta det viktiga som sker i bild.
 • Komplettera med artikel med samma info eller en ren transkribering av innehållet.
 • Viktig information i grafikplattor kan kompletteras med ljudspår i videoplattformen play för att bli mer tillgängliga. 

Text

All text ska i första hand publiceras direkt på sidan. Skriv klarspråk och det viktigaste först . Var noga med att använda mallarna i publiceringsverktyget.

 • Använd rubriker i rätt ordning och hoppa inte över rubriknivåer.
 • Undvik förkortningar för att underlätta för skärmläsare.
 • Skriv begripliga länktexter. Ofta funkar det bäst att döpa länken till namnet på sidan du hamnar på.

Ibland kan det vara motiverat att komplettera med en broschyr för utskrift eller en längre rapport. Det ska i så fall publiceras i ett tillgänglighetsanpassat PDF-format. För att det ska fungera måste grundmaterialet vara rätt utformat och inställningarna rätt. Mallarna på goteborg.se/grafiskprofil är förberedda för att du ska kunna göra en tillgänglighetsanpassad PDF, till exempel genom förinställda styckeformat. På sidan om Tillgänglighet i mallar  finns praktiska tips hur du gör för att både skapa och tillgänglighetskontrollerna dokument.

Mer om Klarspråk och skrivhandbok

Kartor

Kartor kan vara svåra att göra helt tillgängliga. Kartor är därför undantagna i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Men självklart ska vi göra vad vi kan för att göra dem så tillgängliga som möjligt.

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på när man vill publicera en kartor på en webbpalts eller i en app.

 1. Skriv tydligt vad kartan visar
  Till exempel med hjälp av en tydlig rubrik ovanför kartan.
 2. Arbeta med visuell tillgänglighet
  Använd tillräckliga kontraster eller använd mönster för att särskilja olika grafiska element i kartan
 3. Se till att reglage är tillgängliga       
  Gör zoomfunktioner, sökfunktioner och lagerhantering tillgängliga.
 4. Gör kartan begriplig
  Skriv tydliga instruktioner och rubriker, var konsekvent och visa lagom mycket information i kartan. Detta är särskilt viktigt för de som har någon form av kognitiv funktionsnedsättning.
 5. Erbjud alternativ till den grafiska kartan
  Skriv till exempel ut en vägbeskrivning i text.

Mer information om hur man gör tillgängliga kartor finns på https://www.metamatrix.se/lasvart/tillgangliga-kartor/ 

Poddar

Poddar bör kompletteras med text för att inte stänga någon ute.  Du kan välj att transkribera hela innehållet eller skriva en artikel som sammanfattar de viktigaste. En sådan text hjälper även den som vill kunna skumläsa. 

Sociala medier

Sociala medier är helt otillgängliga för vissa, men flitigt använt av många. Tänk på att viktig information alltid ska finnas tillgängligt på olika sätt och i flera olika kanaler. Det är viktigt att budskapet går fram oavsett om du föredrar att titta, lyssna eller läsa.

Tänk på att alla inte vill eller kan komma åt innehåll i sociala medier, så informationen bör alltid finnas tillgänglig på flera sätt, till exempel även på goteborg.se. 

Budskapet ska framgå i inläggstexten

Inläggstexten går att få uppläst och översatt, så se till att budskapet framgår i texten. Börja med det viktigaste. Tänk på att många skrollar fort och att de flesta inte ser mer än tre sekunder av en film.

Skriv klarspråk

Vi ska alltid skriva enkelt och begripligt. Börja med det viktigaste. Skriv kortfattat, men undvik förkortningar. Läs mer i Skrivhandbok för digitala kanaler och tjänster.

Det kan vara okej att göra undantag för kravet att alltid ha både tal och text i filmer i sociala medier om budskapet tydligt framgår av inläggstexten. Tänk alltid på vilken målgruppen är och anpassa efter den. 

Alternativtexta bilder i sociala medier

Alternativtexter eller alttexter läses upp av talsynteser och förklarar vad en bild föreställer. På till exempel Facebook och Instagram autoskapas alternativtexter, men de är ofta väldigt generella, så vi rekommenderar att alltid gå in och redigera. 

Tagga tillgängligt  

Om du använder en hashtagg, skriv med stor bokstav i varje nytt ord, till exempel #DuÄrGöteborg eller #FairtradeCityGöteborg. Det gör det lättare att läsa för alla och de som använder hjälpprogram hör orden individuellt och inte som ett långt ord.  

Var försiktig med symboler och emojis

Låt inte symboler ersätta text. Texten måste vara begriplig även utan dem. Vissa skärmläsare läser upp den officiella förklaringen av en emoji, men inte alla.
En emoji kan se olika ut på olika enheter och de kan också ha andra betydelser än du tror, så det finns flera anledningar att vara försiktig.

Inkludera 

Säkerställ att budskapet inte omedvetet diskriminerar någon målgrupp:

 • Uppfattas det som professionellt av alla oberoende av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning, etnicitet, religion och ålder?
 • Finns det någonting som är svårt att förstå eller kan tolkas på ett felaktigt sätt?