Granska tillgänglighet på din webbplats

Du behöver skapa en tillgänglighetsredogörelse för att beskriva tillgängligheten på webbplatsen. Redogörelsen ska innehålla en förklaring av innehåll på webbplatsen som inte är tillgänglig och en länk för att kommentera brister.

Tillgänglighetsgranskning för goteborg.se 

Demokrati och medborgarservice och Intraservice ansvarar för att den tekniska tillgängligheten följer lagen. De skapar också en tillgänglighetsredogörelse för hela goteborg.se inklusive enhetssidor samt en för kalendarium.goteborg.se. 

Alla som publicerar innehåll på goteborg.se har utöver detta tillsammans ett ansvar för att det egna innehållet på goteborg.se är tillgängligt. 

Tillgänglighetsgranskning för andra webbplatser än goteborg.se 

Du som ansvarar för en extern webbplats som ligger utanför goteborg.se ska själv publicera en tillgänglighetsredogörelse. Som stöd finns en mall som Myndigheten för digital förvaltning, DIGG tagit fram.

Mall för tillgänglighetsredogörelse

Olika sätt att granska

Det finns olika sätt att inventera tillgängligheten på webbplatsen. Du kan göra manuella granskningar, använda automatiska granskningsverktyg samt göra användningstester.

Manuell granskning

Om du vill göra en manuell granskning kan du använda handbok och checklista som Bolagsverket tagit fram. Handboken och checklistan hittar du på Dela digitalt: https://deladigitalt.se/delameddig?visakort=824. Observera att du behöver begära en tillfällig inloggningslänk.

Myndigheten för digital förvaltning - DIGG har tagit fram en manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Manualen beskriver hur DIGG utför tillsyn enligt lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Manualen innehåller avsnitt för webbsida, dokument och app och kan användas som stöd i arbetet med att granska tillgänglighet.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Manual för Siteimprove

Siteimprovemanual för redaktörer.pdf