TIllgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Här får du som arbetar med digitala kanaler vägledning i att göra innehåll som fler kan använda. Offentlig digital service ska, enligt lagen om tillgänglig digital offentlig service, vara tillgänglig för alla. Tillgänglighet gäller delvis i den breda betydelsen att information och tjänster ska gå att nå (servern åtkomlig, filformatet läsbart, säkerheten god, prestanda acceptabel och så vidare). Men framför allt gäller det här i betydelsen att information och tjänster ska kunna användas av alla människor oavsett förmågor och egenskaper.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gäller från 1 januari 2019. I den står att digital service ska vara: 

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • Robust

Användbarhet och universell utformning

En webbplats är användbar när den låter användarna uppnå sina mål lätt och smidigt. Ett bra sätt att uppnå användbarhet är att arbeta användarcentrerat, de vill säga utveckla med hjälp av användarna själva. 

Ett sätt att nå ökad tillgänglighet är att utgå från den breda variation som finns mellan olika människors förmågor och egenskaper, snarare än att designa för en genomsnittlig användare. Ett sådant förhållningssätt kallas för design för alla eller universell utformning.

Riktlinjer och standards för tillgänglighet

Webbplatsen webbriktlinjer.se vänder sig till designers, innehållsskapare, utvecklare och digitalt ansvariga. Där hittar du de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. 

${loading}