stadsutveckling.goteborg.se

stadsutveckling.goteborg.se är en stadengemensam webbplats som är navet i all kommunikationen kring stadsutveckling i Göteborgs Stad.

​Användarens förståelse ska alltid vara i fokus

Genom att berätta varför, när och hur staden utvecklas, och beskriver den långsiktiga nyttan med utvecklingen, sätter vi alltid göteborgarnas förståelse i fokus.

Vi beskriver stadsutvecklingens positiva effekter för staden och vilka nyttor det ger till göteborgarna.

Vi kommunicerar utvecklingen och stadens vision genom fakta och uppdaterad information, personliga berättelser och konkreta medborgarperspektiv – alltid med ”hållbar stadsutveckling”, och dess sociala, ekologiska- och ekonomiska dimensioner som utgångspunkt.

Webbplatsen följer stadens övergripande policys och riktlinjer vad gäller kommunikationsstrategi, grafisk profil, uttryck och manér.

stadsutveckling.goteborg.se

Så jobbar Göteborgs Stad med externa digitala kanaler

 

Kontaktinformation

Vill du veta mer om webbplatsen, kontakta