Utvärdering av sociala medier

Här får du vägledning för hur du årsvis analyserar och ser över vad innehållet på sociala medier har gett för resultat.

Först och främst behöver du gå igenom din förvaltning eller bolags samlade konton i sociala medier och se till att kanalregistret är uppdaterat. Filtrera fram din förvaltning eller bolag i kanalregistret.

 • Ser du konton i sociala medier som inte är aktiva och därför bör stängas ner, arkiveras och avregistreras från kanalregistret? En kanal räknas som aktiv om den har ett inlägg per vecka. Har kanalen inte haft något inlägg det senaste halvåret kanske kanalen bör stängas ner.
 • Upptäcker du att några av förvaltningen eller bolagets öppna konton i sociala medier inte finns registrerade i kanalregistret? I så fall ska du registrera dem.
 • Finns det konton som kan slås ihop?

För varje kanal går du sedan igenom dessa steg:

 1. Är samtliga uppgifter om kanalen ifyllda korrekt i registret?
 2. Finns det en kanalbeskrivning? Stämmer den fortfarande eller behöver den uppdateras?
 3. Uppfyller kanalen de grafiska profilregler som finns framtagna för sociala medier i Göteborgs Stad? Om inte, finns beslut om särprofilering?
 4. Är kanalbeskrivningen ifylld på rätt sätt?

Årsvis utvärdering

Gör ett bokslut över året som gått i sociala medier. Uppfylldes målen? När du tar fram statistik för sociala mediekanaler är det bra att du följer samma modell som staden har för statistik kring goteborg.se där perioden som analyseras inte är kalenderåret utan löper från 1 november till 31 oktober. Det ger oss en bra möjlighet att jämföra utfallet mellan digitala kanaler.

 • Hur många följare har kanalen?  Ökar eller minskar det?
 • Hur aktivt är kontot? Till exempel många inlägg har gjorts i snitt per vecka?
 • Vilka är kontots bästa inlägg under året och hur stort engagemang fick de? 
 • Vilka är kontots lägst presterande innehåll? 
 • Vilken typ av följare har kanalen?  Når vi rätt åldersgrupp? Når vi människor i närområdet?

Säkerhet och inloggningsuppgifter

Skaffa kontroll över inloggningsuppgifter och lösenord.  Se över vilka som har behörigheter och kontrollera att det finns minst två personer som kan administrera varje konto. Ta vara på att det finns olika behörighetsnivåer, många kan hjälpas åt att svara på frågor, men alla behöver inte ha högsta behörighet. Rensa behörigheter för dem som inte längre behöver, men se till att inget konto blir ägarlöst.

Ett tips är att koppla samman Facebook och Instagram om ni har konton med samma syfte i båda kanalerna, så blir det lättare att håll koll både på inloggningen och på modereringen.    

Sätt på tvåfaktorsinloggning

Säkra ditt konto och din sida genom att koppla på tvåfaktorsinloggning. Den gör att alla som loggar in från en ny enhet måste bekräfta sin identitet till exempel genom att skriva in en kod som skickad via sms. Sök i hjälpavsnittet på varje plattform för mer information om hur du säkrar ditt konto.