Stadens YouTube-kanal

Göteborgs Stads Youtubekanal

På Göteborgs Stads Youtube-kanal publicerar staden filmer som bland annat handlar om stadsutveckling, en hållbar stad, Göteborgs 400-års jubileum och hur det är att arbeta i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stads Youtube-kanal finns på www.youtube.com/goteborgsstad. 

Ansvar för stadens Youtube-kanal

Göteborgs Stads digitala kanaler och kontaktcenter på demokrati och medborgarservice ansvarar för att administrera och utveckla stadens Youtube-kanal.

Syfte och innehåll

Förvaltningar och bolag ska inte behöva ha egna Youtube-kanaler, utan bör använda sig av stadens Youtube-kanal i så stor utsträckning som det går.

Huvudsyftet med Göteborgs Stads Youtube-kanal är att vara ett skyltfönster och en servicekanal till göteborgarna. Här sprider vi viktig och nyttig information som är relevant för många. Vi delar instruktionsfilmer, e-learningfilmer och informationsfilmer. Här kommunicerar vi att vi är en stad för alla. Vi visar med konkreta exempel vad vi gör och på vilket sätt det kommer till nytta för göteborgarna.   

Kommunikationsmål för stadens Youtube-kanal 

  • Göteborgarna ska få allmän kunskap om vilka frågor som är viktiga för Göteborg och stadens utveckling just nu.
  • Göteborgarna ska känna sig trygga med att den information som vi sprider är sann och relevant.
  • ​Göteborgarna ska få en känsla av sammanhang och gemenskap – att vi är en stad och att de själva är med och bygger den.

Rutin för att publicera på Göteborg Stads Youtubekanal

  • Din film måste vara tillgänglig. Alltså ska den vara textad om den innehåller tal och tal om den innehåller text. Viktig visuell information ska syntolkas.
  • Medverkandeavtal ska finnas för medverkande och vi ska ha rätt att använda den enligt upphovsrättslagen.
  • Publicera först din film på play.goteborg.se som är Göteborgs Stads videoplattform.
  • Skicka e-post till support.digitalakanaler@kom.goteborg.se för att stämma av om filmen kan passa på stadens Youtube-kanal.
  • Skicka med länk till filmen på play, förslag på titel (kort med tydlig) och en kort beskrivande text till filmen.
  • Ange nyckelord för att tagga videoklippet med ord som beskriver filmen så att den blir sökbar.

Publicering av film på goteborg.se

Tänk på att Youtube inte ska användas som lagringsplats.

För att publicera en film på goteborg.se ska du inte använda Youtube utan hämta länk för inbäddning från play.goteborg.se Se instruktion här.

Du ska alltså inte publicera film direkt på Youtube eller hämta länk till film därifrån för publicering på goteborg.se. Däremot kan du på goteborg.se länka till andra aktörers filmer på Youtube, men inte bädda in för att undvika cookies. När du länkar till andras film  så ska du ange vilken aktör som står bakom filmen och vad den handlar om.

Det är Visuell kommunikation på Intraservice som äger och förvaltar videoplattformen, så har du frågor om play.goteborg.se, behöver inloggning eller liknande så hör du av dig till dem. E-post: visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se